Projektai su ūkio subjektais

Eil. Nr. Sutarties Nr. Pirkėjas Pirkimo pavadinimas Pobūdis Statusas (Pradžia-pabaiga) VDU atstovas
1 01-2018-306/170F/1-34 AB „ACHEMA n-(n-butil)tiofosforo  rūgšties triamido (toliau NBPT) junginio moksliniai tyrimai atliekant cheminę analizę apdorotų trąšų bandiniuose pagal LST EN 16651:2015 metodiką naudojant efektyviąją skysčių chromatografiją ir kitus tyrimų rezultatams reikalingus metodus Verslo užsakymas 2018-2019 Audrius Dėdelė
2 1-148a UAB „Kerintis stilius” Atliekami plaukų kutikulės svarbių fizikinių cheminių sąvybių moksliniai tyrimai naudojant mikroskopinę analizę ir kitus tyrimų  rezultatams reikalingus metodus Verslo užsakymas 2017-2018 Lina Ragelienė, Simona Sutkuvienė
7 R-Ke-P-107-303 AB “Kauno Energija” Naujai statomo šilumos tiekimo tinklo įtakos Kauno Ąžuolyne augantiems augalamas būklės tyrimo paslaugos Viešieji pirkimai 2018- Vilija Snieškienė
8 27-53/SR-1546 Kauno miesto savivaldybė Kauno miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos vykdymo paslaugos Viešieji pirkimai 2015-2018 Vilija Snieškienė
9 LT2018/B 014 UAB Lietuvis Muzikinio kūrinio vokalų įrašymo ir montavimo paslaugos Verslo užsakymas 2018-2018 Matas Jančauskas
10 T1-(14.5-17-020)-1-53a LVPA Fizinių mokslų sričių specialistų (ekspertų) paslaugų teikimas Viešieji pirkimai 2017-ir galioja ne ilgiau kaip 36 mėn. Darius Milčius
11. A-06-10/18 Tessenderlo Group NV/SA Evaluation of foliar application of K-Leaf on sugar beet Užsienio verslo užsakymas 2018-2019 Vytautas Liakas
12. A-06-10/18 Tessenderlo Group NV/SA Evaluation of liquid application of Thio-Sul with UAN on Winter wheat in Lithuania Užsienio verslo užsakymas 2018-2019 Vytautas Liakas
13. A-06-10/18 Tessenderlo Group NV/SA Evaluation of 6 prototypes solid fertilizer on winter wheta in Lithuania Užsienio verslo užsakymas 2018-2019 Vytautas Liakas
14. A-06-38/18 FMC/
Cheminova
Mikroelementų įtaka žieminių kviečių peržiemojimui Užsienio verslo užsakymas 2018-2019 Aušra Sinkevičienė
15. A-06-56/16 UAB “Litorij” Natūralios kilmės kalio ir fosforo trąšų panaudojimo augalų tręšimui tyrimai Verslo užsakymas 2016-2019 Evaldas Klimas
16. E-06-28/17 Garliavos
miesto vietos veiklos grupė
Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimas Ūkio subjekto užsakymas 2017-2020 Rimantas Dapkus
17. A-06-68/17 UAB “Bioenergy LT” Augalinių liekanų mineralizacija naudojant biologinės kilmės produktus Verslo užsakymas 2017-2020 Lina Marija Butkevičienė
18. B-06-14/18 UAB “Canaba” Pluoštinių kanapių veislių biopotencialas ir sėklininkystė Verslo užsakymas 2018-2021 Robertas Kosteckas
19. M-06-18/18 Ūkininkas
Darius Aperavičius
Biohumicacids bioorganinių trąšų panaudojimo sėklų paruošimui ir augalų purškimui tyrimai Verslo užsakymas 2018-2019 Vidmantas Spruogis
20. I-06-33/18 UAB “Tvari energija” Biodujų gamybos potencialo didinimas taikant žemės ūkio ir pramonės organinių atliekų bei šiaudų mišinius Verslo užsakymas 2018-2020 Kęstutis Navickas
21. A-06-35/18 UAB “Scandagra” Dirvos gerinimo priemonės, gaminamos naudojant mėsos kaulų miltus efektyvumo tyrimas ekologinėje žemdirbystės sistemoje Verslo užsakymas 2018-2019 Juozas Pekarskas
22. M-06-36/18 UAB “Akvatera” Naujos kartos pašarų, skirtų gyvūnų sveikatingumo gerinimui, naudojant aliejinguosius komponentus, kūrimas Verslo užsakymas 2018-2019 Eglė Sendžikienė
23. MTP-06-41/18 UAB “Agrodema” Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai Verslo užsakymas 2019 Vytautas Liakas
24. I-06-42/2018 UAB “Bioenergy LT” Selektyvių biopreparatų inovatyvus taikymas sunkiai skaidomų žaliavų perdirbimui į biodujas Verslo užsakymas 2018-2020 Kęstutis Venslauskas
25. V-06-44/18 UAB “Soltera” Agroperlito naudojimo technologijų moksliniai tyrimai Verslo užsakymas 2018-2019 Inga Adamonytė
26. V-06-48/18 UAB “Vievio NT” Prekybos centro pastato esančio Kauno g. 22 Vievyje atraminių kolonų vertikaliųjų deformacijų tyrimai Verslo užsakymas 2018-2019 Giedrius Balevičius

Akredituotos paslaugos

Eil. Nr. Pirkėjas Pirkimo pavadinimas VDU atstovas* Sutarties trukmė
1 Lietuvos advokatūra Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių teikti Lietuvos advokatūros akredituotas kvalifikacijos kėlimo paslaugas advokatams, advokatų padėjėjams TF 2018-iki nutraukimo