Kiti nacionaliniai projektai

Žemės ūkio ministerijos užsakymu vykdomi projektai. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros programa. Priemonė „Parama taikomiesiems tyrimams vykdyti“

Eil. Nr. Projekto reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. Nr. MT-17-3 Daugiafunkcinių pasėlių poveikio aplinkai, dirvožemiui, augalų produktyvumui ir pelningumui pagrindimas VDU ŽŪA AF/ Prof. dr. Rimantas Velička 2017-2019
2. Nr. MT-17-10 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas VDU ŽŪA AF/ Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė 2017-2019
3. Nr. CPB-17-2 Degazuoto biosubstrato naudojimas žemės ūkio augalų tręšimui VDU ŽŪA ŽŪIF subkontrakto teisėmis/ Doc. dr. Kęstutis Venslauskas

 

2017-2019
4. Nr. CPB-17-1 Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimas VDU ŽŪA AF subkontrakto teisėmis/ Prof. dr. Vaclovas Bogužas

 

2017-2019

Aplinkos ministerijos  užsakymu vykdomi projektai

Eil. Nr. Projekto reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. Nr. VPS-2017-119-SBMŪRP Lietuvoje augančių paprastojo buko medynų kilmės ir genetinės įvairovės nustatymas, vertingiausių individų atrinkimas ir jų palyginimas su kitų šalių žinomos kilmės populiacijomis, siekiant paprastojo buko plėtros Lietuvoje VDU ŽŪA MEF / Prof. dr. Darius Danusevičius 2017-2019
2. Nr. F4-2018-218 Sumedžiotų vilkų  tyrimai VDU ŽŪA MEF / Lekt. dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė 2018-2019
3. M-10-13/17 7 BP programos Era-Net “Sumforest” projektas „Darnūs miškai ateities visuomenei“ VDU ŽŪA MEF subkontrakto teisėmis/ Lekt. dr. Edgaras Linkevičus

 

2017-2019
3. M-10-13/17 7 BP programos Era-Net “Sumforest” projektas „Darnūs miškai ateities visuomenei“ VDU ŽŪA MEF subkontrakto teisėmis/ Lekt. dr. Edgaras Linkevičus

 

2017-2019

Savivaldybių  užsakymu vykdomi projektai

Eil. Nr. Sutarties Nr. Pirkėjas Pirkimo pavadinimas Statusas (Pradžia-pabaiga) VDU atstovas
1. Nr.SR-12223(3.9) Alytaus miesto savivaldybės administracija Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017-2022 metų programa 2017-2022 VDU ŽŪA MEF prof. dr. Laima Česonienė
2. Nr. S-903 Kauno rajono savivaldybė Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančių vandens telkinių paviršinio vandens tyrimai 2017-2020 VDU ŽŪA MEF prof. dr. Laima Česonienė