ESFA administruojami projektai

Priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001 Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas KBS 2016-2018

Priemonė „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas”

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001 Inovacijos vaikų darželyje HMF/ Eglė Krivickaitė-Leišienė 2018-2020

Priemonė „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001 Tęsk SMF/ Lina Kaminskienė 2018-2021

Priemonė „Studijų kokybės gerinimas“

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002 Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Šiaurės, Vidurio ir Pietų Lietuvoje (Creative Lab) VPC/ Osvaldas Stripeikis 2017-2019
2. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009 Patirties partneriai LT

 

VPC/ Osvaldas Stripeikis 2017-2019
3. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035 Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione MF/ Justinas Kalinauskas 2017-2019