CPVA administruojami projektai

Priemonė „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“

Eil. Nr. Paraiškos reg. Nr. Projekto pavadinimas Padalinys/Vadovas Statusas (pradžia-pabaiga)
1. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002 Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2) HMF/ Darius Amilevičius 2017-2020