Mirė VDU garbės daktaras Antanas Razma

664

Kovo 26 d., eidamas 95-uosius metus, mirė Lietuvių fondo įkūrėjas, žymus Lietuvos išeivis JAV, gydytojas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras (1995), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius (1998) Antanas Razma. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir draugus.

Universiteto bendruomenė su dėkingumu prisimena A. Razmos įsteigto Lietuvių fondo paramą VDU. Žymiam, aktyviam Amerikos lietuviui, gydytojui, visuomenininkui dr. A. Razmai VDU garbės daktaro regalijos įteiktos 1996 m.

Antanas Razma gimė 1922 m. birželio 20 d. Visvainiuose, Platelių valsčiuje. Baigęs Plungės gimnaziją, 1944 m. jis pasitraukė į Vokietiją, kur 1952 m. baigė Tübingeno universitetą. Tais pačiais metais A. Razma atvyko į JAV, stažavosi Ravenswoodo ligoninėje Čikagoje. 1954 m. įgijęs šeimos medicinos praktikos teises Ilinojaus valstijoje, gydytojas vertėsi privačia praktika Wilmingtone, buvo Šv. Juozapo medicinos centro gydytojų kolektyvo prezidentas. 1992 m. išėjo į pensiją.

Visuomenininkas aktyviai reiškėsi JAV Lietuvių bendruomenės veikloje kaip ilgametis tarybos narys (1961–1997), tarybos prezidiumo vicepirmininkas, kontrolės komisijos pirmininkas, JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininkas (1988–1991), Garbės teismo pirmininkas (1992), II Pasaulio lietuvių dienų rengimo komiteto pirmininkas (1983). 1975 m. Ilinojaus valstijos Amerikos lietuvių respublikonų lyga jam suteikė Metų žmogaus titulą.

A. Razma iki šių dienų aktyviai dalyvavo Lietuvių fondo JAV veikloje, buvo išrinktas fondo direktorių tarybos garbės pirmininku. Jis taip pat priklausė įvairioms JAV medikų organizacijoms, Lietuvių fronto bičiuliams ir ateitininkams, įvairių organizacijų ir lėšų telkimo komitetų vadovybėms.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.