Mąstyk globaliai, veik lokaliai: tarptautinės studijos

1177

VDU Socialinių mokslų fakultete 2011–2013 m. vykdomas projektas „Psichologijos ir socialinio darbo studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-016) sudarė galimybę atnaujinti dvi magistrantūros studijų programas „Socialinis darbas“ ir „Mokyklinė psichologija“ orientuojantis į studijų rezultatus, Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą bei Bolonijos proceso nuostatas.

Atnaujinant programas akcentuotas dėstytojų kompetentingumas tarptautiniu lygmeniu ir orientuotasi į daugiakryptį žinių plėtojimą. „Socialinio darbo“ ir „Mokyklinės psichologijos“ magistratūros programų dėstytojai dalyvavo mokymuose apie ECTS sistemą ir patirtinį mokymąsi. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir stažuotėse (JAV, Suomija, Anglija, ir kt.) sudarė galimybę pristatyti programas, pasidalinti turima patirtimi bei rinkti informaciją, susijusią su studijų programų turinio atnaujinimu bei metodinių priemonių rengimu. Aukštą programų tarptautiškumo ir kokybiškumo lygmenį padėjo pasiekti prie programos atnaujinimo dirbę dėstytojai ir juos konsultavę patyrę ekspertai iš užsienio.

Iš viso parengta 14 metodinių priemonių ir paskaitų santraukų konspektų lietuvių ir anglų kalbomis bendradarbiaujant su užsienio ekspertais. Programų atnaujinimas, parengimas dėstymui anglų kalba priartino VDU prie kitų Europos universitetų. Šis žingsnis yra nepaprastai svarbus tolimesniam sėkmingam tarpusavio bendradarbiavimui.

Galiausiai, darbas su ekspertais, pokalbiai, diskusijos, stažuotės užsienio universitetuose prisidėjo prie programos kursų kokybės. Pasiektais rezultatais galima džiaugtis jau šiandieną, kadangi atnaujintos magistratūros studijų programos aktyviai pasirenkamos ne tik Lietuvoje studijuojančiųjų studentų, bet pritraukė ir būrį tarptautinių studentų iš Kinijos, Italijos, Slovėnijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos.

„Kuriame Lietuvos ateitį“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.