Lietuvių kilmės užsieniečiai studentai galės pretenduoti į valstybės paramą

2085

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2010 m. sausio 18 d. pradedamas valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, pretenduojantys gauti valstybės paramą studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, turi būti:

1. priimti į pirmosios ar antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
2. aukštosios mokyklos nustatytu laiku įvykdę studijų programos reikalavimus (šis punktas netaikomas pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose yra:

stipendija už studijų rezultatus. Šios stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos mėnesinis dydis, išskyrus stipendijų dydį pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams, yra nustatomas atsižvelgiant i pretenduojančio gauti stipendiją asmens paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį, pagal studijų sritis (nuo 150 Lt iki 400 Lt). Pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams stipendijos mėnesinis dydis yra 200 Lt.
socialinė išmoka. Tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus i pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 1100 Lt).

Parama skiriama konkurso būdu, du kartus per metus pavasario ir rudens semestre.

Išeivijos ir lietuvių kilmes užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, norintys gauti valstybės paramą studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, nuo 2010 m. sausio 18 d. iki 2010 m. vasario 15 d. Valstybiniam studijų fondui turi pateikti:

1. Užpildytą ir pasirašytą prašymą, kurio dalimi yra ir paramos suteikimo sąlygos;
2. Studijų sutarties su aukštąja mokykla kopiją arba pažymą iš aukštosios mokyklos, patvirtinančią studento statusą;
3. Pažymą apie paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį (išskyrus pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentus);
4. Prašantys socialinės išmokos taip pat pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.);
5. Lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai privalo pateikti krašto Lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą;
6. Išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje.

Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašu, Valstybinio studijų fondo nuostatų 7.6. punktu, Paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo nuostatais.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5)262 9629 bei Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.