Lietuvių kilmės studentams iš užsienio – VSF parama

831

Nuo rugpjūčio 24 d. iki  rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas (VSF) priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, elektroninius prašymus valstybės paramai, kuri skiriama pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentams.

Studijuojantieji gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. 114 eurų stipendijos skiriamos konkurso būdu kiekvieną semestrą, vienkartinė socialinė išmoka (nuo 202,73 iki 318,58 eurų) gali būti skirta dėl atitinkamos socialinės padėties. Stipendijos skiriamos tik pažangiems studentams.

Elektroninę paraišką studentai gali pateikti VSF tinklalapyje, pasirinkę elektroninę paslaugą „Parama išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams“. Pateikusieji paraišką ir gavę pranešimą, kad reikia pristatyti dokumentus, juos privalo pateikti VSF iki rugsėjo 30 dienos.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, o išeivijos vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai – dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę.

Studentai, pretenduojantys į socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos fondui privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jų prašyme nurodytas socialines aplinkybes, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

Aukštosios mokyklos VSF informacinėje sistemoje per 3 darbo dienas turi pateikti fondui informaciją, susijusią su asmens studijų duomenimis: patvirtinimą, kad užsienio lietuvis yra šios aukštosios mokyklos studentas ir nėra laikinai sustabdęs studijų ar išėjęs akademinių atostogų, semestro pradžios ir pabaigos datas (įskaitant atostogų laikotarpius) arba paskutinio kurso studentams – studijų baigimo datą, akademinių skolų skaičių, studento paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį ir kitus duomenis, reikalingus paramai skirti ir administruoti.

Daugiau informacijos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.