Lenkijos istorikas prof. D. Nawrot skaitė paskaitą apie Napoleonmetį Lietuvoje (VIDEO)

1214

Balandžio 18 d. VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28-205) vyko Silezijos universiteto (Lenkija) profesoriaus ir habilituoto daktaro Dariuszo Nawroto vieša paskaita „Lietuva 1812 m. Napoleono planuose” (Litwa w planach Napoleona 1812 roku). Renginį organizavo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra, Kauno istorijos centras bei klasteris „Lietuvos karo istorijos ir paveldo tyrimai“.

Paskaita vyko lenkų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą. Po paskaitos vyko klausimų-atsakymų sesija, kurią moderavo Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas, doc. dr. Jonas Vaičenonis. Klausimus svečiui buvo galima užduoti lietuvių kalba.

Balandžio 20 d., penktadienį,  profesorius taip pat skaitė pranešimą „Didžioji armija Kauno mieste ir paviete 1812 m.“ (Wielka Armia w Kowne i na Kowienszczyznie w 1812 roku) tradicinėje 16-oje Kauno istorijos konferencijoje, skirtoje Kauno pilies gynybos 650 metų sukakčiai atminti, kurioje taip pat buvo paminėta ir 200 metų Napoleonmečio Kaune sukaktis. Konferencija vyko Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

D. Nawrotas (g. 1962) – nuo 2004 m. Silezijos universiteto Istorijos instituto profesorius, mokslinės monografijos „Lietuva ir Napoleonas 1812 m.“ (2008) (Litwa i Napoleon w 1812 roku) ir ištisos plejados mokslinių straipsnių bei šaltinių publikacijų šia tema autorius. Jo darbuose pateikiamas novatoriškas požiūris į 1812 m. karo eigą, Lietuvos valstybinės administracijos kūrimą, Lietuvos karinių dalinių formavimą, Lietuvos visuomenės laikysenas karo akivaizdoje.

Anot VDU HMF Istorijos katedros lektoriaus dr. Liudo Glemžos, profesorius Dariusz Nawrot yra vienas garsiausių Napoleonmečio tyrinėtojų, kurio didžiosios dalies mokslinių darbų objektas sutelktas būtent į 1812 m. įvykius Lietuvoje. 2008 m. lenkų kalba buvo išleista jo monografija „Lietuva ir Napoleonas 1812 m.“ (Litwa i Napoleon w 1812 roku), siekianti beveik 800 puslapių. Joje autorius diskutuoja su prancūzų, lenkų ir lietuvių istorikais, kelia argumentuotas savarankiškas versijas, pateikia novatorišką požiūrį, pristato problemą plačiau, remiasi sukaupta istorine medžiaga iš Prancūzijos, Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos archyvų.

Kviečiame žiūrėti D. Nawroto paskaitos vaizdo įrašą (autorius Kristijonas Jakubsonas, k.jakubsonas@vkt.vdu.lt) ir fotoreportažą (autorius Jonas Petronis, j.petronis@vkt.vdu.lt).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.