VDU laikraštis „Universitas Vytauti Magni“

„Universitas Vytauti Magni“ – Vytauto Didžiojo universiteto laikraštis, leistas 1994–2010 m. Jame analizuoti ne tik universiteto bendruomenei aktualūs klausimai, didelį dėmesį skiriant kultūrai, literatūros mėgėjų kūrybai, vaizdinei medžiagai.

„Universitas Vytauti Magni“ įkurtas 1994 m. kovo 31 d. tuometinio Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus prof. Broniaus Vaškelio iniciatyva. Iki 2007 m. laikraštis informavo apie svarbiausius universiteto įvykius, aktualijas, skelbė studentų kūrybą. Nuo pat pirmųjų numerių „Universitas Vytauti Magni“ kūrė studentai, tačiau jiems dažnai talkino ir dėstytojai. Iki 2007 m. leidinio vyriausiaja redaktore buvo Nijolė Kreimerienė. Vėliau šias pareigas iki pat laikraščio leidimo pabaigos perėmė Mykolas Drunga.

Archyvas