Kvietimas dalyvauti magistro darbų konkurse

1480

Darbų temos turi būti susijusios su veiksniais, skatinančiais Lietuvos ekonomikos augimą ir konkurencingumo didinimą:

 • gyventojų užimtumo didinimu;
 • investicijomis į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei inovacijas;
 • investicijomis į žmogiškuosius išteklius ir profesinių gebėjimų ugdymą;
 • verslumo skatinimu ir verslo aplinkos gerinimu;
 • eksporto plėtra ir skatinimu;
 • atskirų ekonomikos sektorių (pramonės, energetikos, transporto, turizmo, mažmeninės prekybos ir kt.) konkurencingumo skatinimu;
 • tiesioginių užsienio investicijų skatinimu;
 • kitais veiksniais, skatinančiais ekonomikos augimą ir konkurencingumo didinimą.

Konkurse gali dalyvauti aukštųjų universitetinių mokyklų studentai (magistrantai) ir jų moksliniai vadovai.

Norintys dalyvauti konkurse iki š.m. rugpjūčio 19 d. turi:

 • Užpildyti konkurso paraišką (pridedama) ir pristatyti kartu su parengto darbo egzemplioriumi;
 • Vieną parengto darbo egzempliorių siųsti adresu VšĮ Lietuvos inovacijų centras, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius;
 • Vieną parengto darbo egzempliorių siųsti el.paštu.

Svarbu: darbas turi būti pristatytas ir apgintas mokslo institucijoje per 12 mėnesių iki paraiškos skatinimo konkursui pateikimo. Paraiškas skatinimo konkursui gali pateikti tik darbų autoriai.

Premijos konkurso nugalėtojams:

I vietos laimėtojui – 1 500 Eur;

II vietos laimėtojui – 1 000 Eur;

III vietos laimėtojui – 500 Eur.

Darbo autoriui skiriama 75 proc., darbo moksliniam vadovui – 25 proc. premijos sumos.

Konkurso eiga: Konkursas vykdomas vadovaujantis LR ūkio ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 4-250 patvirtintais nuostatais. Visus konkursui pateiktus darbus įvertins⃰ paskirti ekspertai. Geriausiai įvertintus darbus (8 ir daugiau balų) magistrantai pristatys specialiai sudarytai komisijai iš valstybės, mokslo ir verslo institucijų atstovų. Apie konkurso rezultatus dalyviai bus informuoti asmeniškai bei žiniasklaidoje.

⃰ Konkurso dalyviai privalo leisti paskirtiems ekspertams patikrinti darbe aprašytų tyrimų rezultatus.

 ⃰  ⃰ Konkurso dalyviai turi teisę teikti skatinimo konkurso organizatoriams motyvuotas rašytines pretenzijas, susijusias su konkursu.

Kontaktinis asmuo:

Daiva Besagirskaitė
VšĮ Lietuvos inovacijų centras
tel. +370 672 24219
el. paštas d.besagirskaite@lic.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.