Kviečia analizuoti sekuliarizacijos procesą – jo raišką ir ypatumus

1806

Iki vasario 1 d. kviečiame pristatyti pranešimų, analizuojančių  sekuliarizacijos procesą, pavadinimus bei tezes ir gegužės 27 d. dalyvauti apvalaus stalo diskusijoje-seminare „Sekuliarizacijos procesas Lietuvoje: viešo religingumo iššūkiai“.

VDU Socialinės antropologijos centras, vykdydamas Lietuvos mokslo tarybos programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektą „Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos“, seminare-diskusijoje siūlo aptarti, kaip vyksta (ar vyksta) sekuliarizacijos procesas Lietuvos visuomenėje; kokia šio proceso raiška ir ypatumai; kaip sekuliarizacijos procesas reiškiasi visuomenės makro ir mezo lygmenyse; kokį vaidmenį atlieka valstybė, religinės bendruomenės ir žiniasklaida sekuliarizacijos procese Lietuvos visuomenėje; kuo skiriasi ir kuo panašūs sekuliarizacijos procesai Lietuvos ir kitose pokomunistinėse bei Vakarų visuomenėse.

Svarbios datos:

•    Pranešimų pavadinimų ir tezių (200 žodžių apimties) pristatymas:  iki vasario 1 d.;
•    Pranešėjai bus informuoti apie tezių priėmimą: iki vasario 15 d.;
•    Seminaro programos paskelbimas: balandžio 15 d.;
•    Pranešimų parengto teksto pristatymas: iki gegužės 1 d.;
•    Pranešimų tekstų išsiuntimas visiems seminaro dalyviams: gegužės 6 d.;
•    Apvalaus stalo diskusija-seminaras „Sekuliarizacijos procesas Lietuvoje: viešo    religingumo iššūkiai“: gegužės 27 d.
•    Seminaro pranešimų pagrindu parengtų straipsnių pristatymas: birželio 20 d.;
•    Seminaro straipsnių rinkinio išleidimas planuojamas 2011 m. rudenį.

Seminaro asmuo kontaktams:
dr. Milda Ališauskienė, el.p. m.alisauskiene@smf.vdu.lt

Seminaro pranešimų tezes ir jų pagrindu parengtus straipsnius prašome siųsti el.paštu spyl@smf.vdu.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.