Kvalifikacijos tobulinimo programos bedarbiams su aukštuoju išsilavinimu

1860

Vytauto Didžiojo universitetas, įgyvendindamas Paslaugų pirkimo sutartį su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei prisidėdamas prie mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtojimo, vykdo kvalifikacijos tobulinimo programas bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą.

Darbo netekę specialistai su aukštuoju išsilavinimu Vytauto Didžiojo universitete tobulina savo kvalifikaciją bei įgyja naujų darbo rinkoje paklausių žinių ir gebėjimų įvairiose srityse: socialinių paslaugų teikimo, informacinių technologijų taikymo, verslo kūrimo, komunikavimo anglų kalba, moderniosios biologijos.

Šiuo metu mokymus jau yra baigę 46 mokymo programų „Socialinės paslaugos bendruomenėje“ (vykdytojas – Socialinių mokslų fakulteto Socialinės gerovės institutas), „Anglų kalba profesinėje veikloje pažengusiems (A2-B1)“ ir „Verslo anglų kalba įgudusiems (B2-C1)“ (vykdytojas – Užsienio kalbų centras) dalyviai.

Liepos 22 d. Informatikos fakultete mokymus sėkmingai baigė dar penkiolika „Programinės įrangos inžinerija“, „Įmonės kompiuterių tinklo administravimas“ ir „Kompiuterinė grafika ir multimedija“ mokymo programų dalyvių. 

Baigusiems mokymus įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Šiuo metu universitete dar vykdomos šios mokymo programos: „Socialinių paslaugų teikimas pagyvenusiems žmonėms“ (vykdytojas – SMF Socialinės gerovės institutas), „Verslo kūrimas“  (vykdytojas – Ekonomikos ir vadybos fakultetas) ir „Modernioji biologija“ (vykdytojas – Gamtos mokslų fakultetas).

Projektą universitete koordinuoja VDU Tęstinių studijų centras. Mokymus organizuoja programas vykdantys VDU akademiniai padaliniai. 

Projektas finansuojamas iš Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų Europos socialinio fondo (ESF) projektų lėšų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.