Konkurso „Parama doktorantų mokslinėms išvykoms“ rezultatai

1527

Gegužės 16–birželio 20 d. vyko konkursas paramai doktorantų mokslinėms išvykoms gauti. Nurodytu laikotarpiu buvo gautos 24 doktorantų paraiškos, kuriose buvo prašoma padengti konferencijos dalyvių mokesčius, vasaros mokyklų išlaidas, kelionės išlaidas ir pan. 2011 m. liepos 7 d. VDU rektoriaus įsakymu paramą nuspręsta skirti 21 doktorantui.

Vertinant paraiškas buvo atsižvelgta į mokslinės išvykos atitikimą doktoranto vykdomiems tyrimams, doktoranto parengtas mokslines publikacijas, laikytų egzaminų rezultatus, mokslines konferencijas bei stažuotes, taip pat į doktorantų visuomeninę veiką.

Paramos mokslinėms išvykoms tikslas – skatinti doktorantus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos doktorantų tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Konkurse galėjo dalyvauti tik VDU doktorantai.

Mokslinių išvykų paramai buvo skirta 20 000 Lt iš VDU Mokslo fondo. Vienas doktorantas galėjo pretenduoti į ne didesnę kaip 4000 Lt paramą.

Tokį konkursą planuojama organizuoti kiekvienais metais. Parama bus skiriama atsižvelgiant į doktorantų poreikius. 2012 m. paramą numatoma skirti mokslinei literatūrai bei technikai, reikalingai vykdyti mokslinius tyrimus, įsigyti, o 2013 m. – doktorantų inicijuojamiems projektams remti.

Tai jau nebe pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva, kuria siekiama skatinti aktyvesnę doktorantų veiklą. 2011 m. pradžioje vyko aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursas. Konkurse buvo vertinta fizinių ir biomedicinos, humanitarinių bei socialinių mokslų sričių doktorantų bei jaunųjų mokslininkų veikla. Akyviausiesiems buvo įteiktos skatinamosios 1000 Lt vertės premijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.