Konferencijoje – Lietuvos laisvės byla ir politinė mintis išeivijoje

276

Balandžio 12 d., penktadienį, Prezidento Valdo  Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyks mokslinė konferencija „Lietuvos laisvės byla ir politinė mintis išeivijoje 1945-1990 m.“, skirta Jurgio Valiulio-Karolio Drungos 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Konferencijoje, kurią organizuoja VDU Lietuvių išeivijos institutas, kviečiami dalyvauti visi norintys.

Jurgis Valiulis-Karolis Drunga – chemikas, visuomenės veikėjas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, vienas iš Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) steigėjų, 1941 m. sukilimo dalyvis. Buvo vokiečių gestapo areštuotas, kalintas, sovietams okupavus Lietuvą 1945 m. Karolio Drungos pavarde pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė gyventi į JAV.

Išeivijoje Jurgis Valiulis-Karolis Drunga aktyviai įsijungė į lietuvių politinę-visuomeninę veiklą, buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) narys. Vienas iš išeivijos liberaliosios srovės lyderių, aktyviai dalyvavęs jos organizacijų (Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Užsienio delegatūros (BDPS UD), Lietuvių rezistencinės santarvės (LRS), Santaros-Šviesos federacijos) veikloje, „Akiračių“ ir „Metmenų“ redakcijų narys bei bendradarbis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.