Konferencijoje diskutavo apie meninio ugdymo realijas ir plėtros perspektyvas

924

Balandžio 20 d., penktadienį, VDU Muzikos akademija kvietė universiteto studentus ir dėstytojus dalyvauti Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros organizuotoje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos.
 
Konferencija organizuota VDU Muzikinio ugdymo dimensijų klasterio atliekamo tyrimo kontekste, siekiant plėtoti meno edukologijos mokslinius tyrimus.
 
Renginio organizatorių, VDU doc. dr. Daivos Bukantaitės ir prof. habil. dr. Vaivos Zuzevičiūtės, teigimu, asmens įgūdžių įsisavinimas mokykloje nėra išskirtinai siejamas su būsima menine veikla, o veikiau su platesniu, liberaliuoju žmogaus ugdymusi. Akademinė ir kūrybinė laisvė aukštojoje mokykloje vertinama kaip neabejotinas studijų privalumas, tačiau nenuoseklios studijų programos, bendravimo ir bendradarbiavimo trūkumas, studentų ir dėstytojų bendrų meninių projektų stoka vis dar minimi kaip tobulintini veiksniai.

Kaip ugdyti meninį talentą? Kaip muzikos mokymosi procesą padaryti įdomesniu, pritaikyti jam įvairias ugdymo kryptis? Kaip vertinti meninius vaiko gebėjimus mokykloje? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų ieškota atsakymų kartu su konferencijos pranešėjais. Renginyje buvo aptariamos tiek bendrosios muzikinio ir meninio ugdymo perspektyvos, tiek muzikantų galimybės įsitvirtinti ir konkuruoti darbo rinkoje.

Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo MA dekanas doc. Saulius Gerulis, dalyvius ir svečius pasveikino Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos jaunių choras. Konferencijoje dalyvavo ir plenarinius pranešimus skaitė viešnios iš Latvijos: prof. habil. dr. Ausma Spona („The essence and characteristics of musical activity“)
ir doc. dr. Anna Liduma („Children‘ Musicality Development Dynamics“), taip pat doc. dr. Asta Lapėnienė („Profesinės veiklos tyrimas ir tobulinimas meniniame ugdyme“), doc. dr. Vytautas Liesionis („Darbo rinka: iššūkiai menininkui“).

Studentai ir į konferenciją susirinkę muzikos bei kitų meno disciplinų pedagogai meninio ugdymo aktualijas aptarė dirbdami sekcijose, kur su savo darbų ir tyrimų rezultatais supažindino šie dalyviai:

 • A. Tatarinceva („The Gifted Students‘ Development through their Learning Styles‘ Recognition“),
 • J. Daugėlienė („Edukaciniai muzikos improvizacijos taikymo aspektai rengiant būsimus muzikos mokytojus universitete: veiklos tyrimo rezultatai“),
 • G. Gabnytė („Socialinių, filosofinių teorijų raiška šiandieniniame bei perspektyviniame muzikiniame ugdyme“),
 • G. Riškutė (Dailės mokytojo meninės kompetencijos apibrėžtis“),
 • G. Laurinavičiūtė („Šiuolaikinio šokio ištakos ir formos: butoh šokio poetika“),
 • G. Balčiūnas („Muzikinio kūrinio mokymasis ir jo atlikimas scenoje“),
 • J. Bernotaitienė („Pažintinės veiklos skatinimas per integruotas pamokas“),
 • N. Franckevičienė (Filosofinės ugdymo sistemos kaip muzikinio ugdymo optimizavimo galimybė“),
 • G. Klimavičiūtė-Minkštimienė (Kūrybinės partnerystės – žingsnis į kūrybinį mokymąsi“),
 • A. Kučinskienė (Pradinio fortepijono mokymo realijos ir perspektyvos“),
 • V.  Petkevičius („Muzikos pamoka gimnazijoje: mokymo ir mokymosi sąveikos aspektas“),
 • J. Tėvelytė („lipdymo iš molio veiksmingumas neišsivysčiusiai kalbai ugdyti ikimokyklinėje įstaigoje“) ir kiti. 

Kviečiame žiūrėti Alvydo Vaitkevičiaus (a.vaitkevicius@vkt.vdu.lt) fotoreportažą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.