Konferencijoje aptars religinį paveldą ir turizmą

1699

Spalio 17 d. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) vyks tarptautinė konferencija „Religinis paveldas ir turizmas“. Konferencijos tikslas – užmegzti intelektualinę diskusiją, kurioje būtų aptarta religinio paveldo koncepcija bei jo pažinimo plėtojimo Lietuvoje ir Latvijoje galimybės.

Religinio paveldo reiškinį siejame su kultūrinio palikimo ir jo tęstinumo dabartyje procesais, todėl išskirtinis dėmesys tenka religinėms bendruomenėms. Vienas iš konferencijos tikslų yra sukurti bendravimo ryšius tarp tyrėjų, religinių bendruomenių ir visuomenės, kurie padėtų ne tik dalintis žiniomis, bet ir ugdyti visuomenės atvirumą, jos narių tarpusavio toleranciją. Tarptautinės visuomenės susidomėjimas unikaliu Lietuvos ir Latvijos religiniu paveldu prisidėtų prie tarpkultūrinio dialogo skatinimo.

Viena iš galimybių, padedančių atverti vis dar menkai pažįstamus dvasinius tradicinių bei naujųjų religinių bendruomenių klodus, yra „religinis turizmas“. Todėl konferencijoje organizatoriai kviečia aptarti turizmo organizavimo perspektyvas regionuose, aprėpiant ir praeities kultūrinį pažinimą, ir dabarties religinių bendruomenių kultūrinę veiklą. Diskusijų metu bus siekiama aptarti galimybes plėsti „religinio turizmo“ idėją, ateityje bendradarbiaujant su religinių bendruomenių nariais ir turizmo organizacijomis.

Konferencijos rengėjai kviečia diskutuoti teoriniais religinio paveldo ir religinių bendruomenių pažinimo bei  praktiniais religinio paveldo ir turizmo klausimais. Kviečiami dalyvauti akademinės bendruomenės nariai, religinių bendruomenių atstovai, turizmo organizatoriai bei visi besidomintys.

Konferencijos pranešimų temos

  • Religinio paveldo samprata
  • Socialiniai tinklai ir kultūrų bendravimas
  • ‘Religinio turizmo’ formos
  • ‘Religinis turizmas’ ir kultūrų dialogas
  • ‘Religinio turizmo’ poveikis kultūrinei bei socialinei aplinkai
  • ‘Religinis turizmas’: komercializacijos ir dvasingumo priešprieša
  • Lankytinos religinio paveldo vietos Lietuvoje ir Latvijoje
  • Religinių apeigų vietos: šventės ir šventvietės
  • Religinio turizmo organizavimas atskiruose Lietuvos ir Latvijos regionuose

Kalbos: lietuvių, anglų (bus vertimas).

Atrinkti straipsniai, parengti pranešimų pagrindu, bus publikuojami tarpdisciplininiame mokslo darbų leidinyje „Grupės ir aplinkos – Groups and Environments“.

Renginio organizatorius: VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūros tyrimų centras.

Konferencijos komitetas: dr. Michael Strmiska (Niujorko valstijos universitetas), dr. Anita Stasulane (Daugpilio universitetas), dr. Egidija Ramanauskaitė (VDU), dr. Benas Ulevičius (VDU), dr. Aušra Kairaitytė (VDU), dr. Darius Liutikas (Lietuvos socialinių tyrimų centras).

Organizacinis komitetas: dr. Aušra Kairaitytė, Gintaras Jaronis, Agnė Kalėdienė (VDU).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.