Konferencijoje – apie sveikatą ir aplinkosaugą

975

Gegužės 3–5 d. vyks 23-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2017“, kurios vienas organizatorių – Vytauto Didžiojo universitetas.

Konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“ vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas. Renginio tikslas – plėtoti žmogaus saugos ir sveikatos bei gamtos apsaugos tyrimus, akcentuojant šių problemų sąsajas, sudaryti galimybę mokslininkams (ypač jauniesiems) ir kitiems tyrėjams skleisti savo darbų rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir žemės, miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, populiarinti žmonių saugios ir sveikos aplinkos bei gamtos apsaugos nuostatas.

VDU dalyvaus mokslinių pranešimų sekcijoje „Aplinka ir sveikata“, kuri numatoma gegužės 3 d.  Čia bus pristatomi gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai bei biologinės įvairovės, kaip žmogaus natūralios aplinkos, apsauga. Taip pat  gegužės 3 d. VDU Kauno botanikos sodas rengs seminarą apie mokslo žinių apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą sklaidą.

Svarbiausios datos

– iki 2017 m. vasario 1 d. atsiųsti el. paštu: zmogaus.sauga@asu.lt arba faksu (8-37) 75 23 76 užpildytą konferencijos dalyvio(-ių) registracijos kortelę su straipsnio ar pranešimo santrauka (ne daugiau 200 žodžių), nurodant pageidaujamą sekciją;

– iki 2017 m. kovo 13 d. atsiųsti el. paštu reikalavimus atitinkantį (ir sumaketuotą) mokslinį straipsnį (straipsnius recenzuos mokslo komiteto nariai);

– iki 2017 m. kovo 31 d. atsiųsti el. paštu (pristatyti) galutinę parengto straipsnio elektroninę versiją, autorystės deklaraciją, mokslo komiteto nario recenziją bei autorių atsakymą į ją;

– iki 2017 m. balandžio 7 d. redakcinė kolegija atrinks tinkamus leidiniui straipsnius ir praneš autoriams, jei straipsnis nepriimtas;

– iki 2017 m. balandžio 14 d. sumokėti konferencijos mokestį (jei straipsnis priimtas) ir atsiųsti el. paštu (pristatyti) pavedimo kopiją, kurioje nurodomas pagrindinis autorius.

Registracijos mokestis

Dalyvavimas ir pranešimų pateikimas konferencijos sekcijose yra nemokamas.

Mokestis už vieno parengto mokslinio straipsnio išspausdinimą konferencijos leidinyje ir jo paskelbimą internete – 30 EUR.

Konferencijos dalyviai iš užsienio šalių mokestį galės sumokėti ir atvykę į konferenciją (apie tai būtina iš anksto pranešti).

Konferencija vyks Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institute, Studentų g. 15b, Akademijoje, Kauno r.

Dalyvio registracijos kortelė, reikalavimai straipsniui, straipsnio maketavimo pavyzdys, autorystės deklaracijos ir recenzijos formos pateiktos ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto tinklapyje.

Oficialiosios konferencijos kalbos – lietuvių, anglų ir rusų.

Daugiau informacijos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.