Keičiasi atsiskaitymo su universitetu procedūra

2277

Internete pradėjo veikti atnaujinta studentų atsiskaitymo su universitetu informacinė sistema, kuri studentams suteikia galimybę ne tik matyti atsiskaitymus bei įsiskolinimus universitetui, bet ir palikti savo asmeninius kontaktus tolimesniam ryšio palaikymui tarp universiteto ir absolvento.

Šia sistema turi naudotis visi studentai, kurie einamojo semestro metu ketina baigti studijas universitete arba kurie nori jas nutraukti. Sistema taip pat gali naudotis ir visi kiti studentai, norintys sužinoti esamą atsiskaitymo su universitetu statusą.

Atsiskaitymo su universitetu procedūra

Norint įgyti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su universitetu. Atsiskaitymo su universitetu procedūra yra apibrėžta VDU studentų atsiskaitymo su universitetu tvarkoje – vadovaujantis ja, studentai turi atsiskaityti su universitetu iki diplomų įteikimo dienos atlikdami šiuos veiksmus:

  • naudodamiesi internetine studentų atsiskaitymo su universitetu sistema pasitikrinti savo atsiskaitymo su universitetu statusą:
    • panaikinti turimus įsiskolinimus ir apie tai pranešti atitinkamiems universiteto padaliniams (bibliotekai, bendrabučiui, fakultetui ar pan.), pateikiant skolų likvidavimo dokumentus;
    • grąžinti laikinai universitetui patikėtą naudotis turtą (knygas, bendrabučio ir kitą turtą bei inventorių);
    • studentų atsiskaitymo su universitetu sistemoje užpildyti skiltis, susijusias su karjeros stebėsena ir kontaktinės informacijos pateikimu;
  • atvykti į Studentų reikalų tarnybą (S. Daukanto g. 27–212), grąžinti Lietuvos studentų pažymėjimą (LSP) ir, jei yra išduota, RFID kortelę (įėjimo į pastatą kontrolės sistemos kortelę) bei pasirašyti karjeros stebėsenos susitarimą.

Neatsiskaičiusiems su universitetu negali būti išduodamas diplomas ir jo priedėlis.

Absolventų karjeros stebėsena

Siekiant gerinti studijų kokybę, VDU kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis tęsia 2011 m. pradėtą vykdyti absolventų karjeros stebėseną, kurios tikslas – įvertinti mokslo ir studijų sistemos atitiktį visuomenės ir ūkio poreikiams.

Universiteto absolventams Studentų reikalų tarnyboje pasirašymui pateikiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo karjeros stebėsenos tikslais. Šiuo dokumentu universitetui suteikiamas leidimas tvarkyti absolventų asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) tam, kad iš valstybės informacinių sistemų ir (ar) valstybinių ir žinybinių registrų gautų duomenis apie jų karjerą darbo rinkoje.

Absolventų asmeniniai duomenys bus užkoduoti ir naudojami penkerius metus po jų studijų baigimo, o vėliau – nuasmeninami. Bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, universitetas gaus statistinius (nuasmenintus ir paverstus į vidurkius) duomenis apie absolventų karjerą darbo rinkoje.

Remiantis šios stebėsenos duomenimis, absolventai galės priimti sprendimus, susijusius su jų karjeros valdymu:

  • dėl studijų tąsos, renkantis magistrantūros, tęstines studijas arba neformalaus mokymo(-si) programas;
  • dėl darbo pasirinkimo tam tikrame ūkio sektoriuje, t. y. žinant, kurią studijų programą baigę studentai kuriame ūkio sektoriuje įsidarbina.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.