Julija Kiršienė. Teisės studijas Lietuvoje gelbsti senos tradicijos Europoje ir JAV

1080

Teisininkus rengiančios aukštosios mokyklos reikšmingai prisideda prie teisinės valstybės kūrimo – jose ne tik suteikiamos žinios ir gebėjimai, bet ir formuojamos būsimų teisėjų, pareigūnų, valstybės tarnautojų ir kitų Temidės tarnų nuostatos. Tačiau visuomenė šiuo metu į teisininkus žiūri nepalankiai, tad kyla klausimas, ar išsilavinimas, įgytas studijuojant teisę, įdiegia deramas šiuolaikiniam šios srities specialistui reikalingas nuostatas, žinias ir gebėjimus.
 

Prof. dr. Julija Kiršienė (j.kirsiene@tf.vdu.lt), VDU Teisės fakulteto dekanė

Neretai pasirinkusiems teisės studijas dėl itin siauro, formalistinio teisinio išsilavinimo suvokimo tenka nusivilti – jie pradeda studijuoti turėdami tam tikrus siekius ir idealus, tačiau aukštojoje mokykloje yra išmokomi manipuliuoti teisės normomis ir jų taikymu, kas suformuoja cinišką, nihilistinį požiūrį. Teisės studentų vertybinės nuostatos pasikeičia – noras būti naudingam visuomenei bei orientavimasis į asmeninį augimą pavirsta į siekį padaryti įspūdį, turėti prestižinę padėtį ir privilegijas. 

Įvairūs tyrimai, ypač atliekami užsienyje, verčia susirūpinti teisininkų cinizmo, nihilizmo, nepasitenkinimo teisiniu darbu ir depresijos paplitimo lygiu. Teisininkai kenčia nuo depresijos keturis kartus dažniau. Tokie tyrimai Lietuvoje nebuvo atlikti, bet neseniai į viešumą iškilęs depresija sergančio ir neblaivaus teisėjo atvejis, matyt, yra tik ledkalnio viršūnė, kadangi ši problematika yra labai latentiška.

Lietuvos viešajame diskurse galime pastebėti nemažai diskusijų apie vertybių, dorovės, etikos ir moralės svarbą teisėtvarkos ir teisminėse institucijose, taip pat ir privačiuose santykiuose. Aptariama ir aukščiausio lygio dorovinė bei etinė retorika, kurią galima pastebėti atskirų teisinių profesijų etikos kodeksuose. Nepaisant viso to, atlikus Lietuvoje vykdomų teisės studijų programų analizę, tapo akivaizdu, kad rengiant teisininkus šiems klausimams neskiriama pakankamai dėmesio.

Teisininkai turi išimtinę privilegiją praktikuoti teisę ir savivaldos principais reguliuoti savo veiklą. Šių privilegijų pagrindas yra teisininkų profesijos garantija visuomenei, kad jie bus etiški, kompetentingi, gebantys derinti privačius ir viešus interesus. Kita vertus, jei Temidės tarnai nesilaiko šio standarto, galima būtų daryti išvadą, jog nėra priežasties licencijuoti teisinių paslaugų (pvz. advokatų, notarų, antstolių) teikimą bei palikti jas profesinei savireguliacijai.

Viso to kontekste Lietuvoje teisės studijas vykdantiems universitetams reikėtų rimtai susimąstyti, ar nevertėtų perimti atitinkamų patirčių iš senas tradicijas turinčių Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų universitetinių teisės mokyklų. Tarkime, JAV teisininkų rengimas visame pasaulyje išsiskiria ne tik savo bendra aukšta kokybe, bet ir ypatingu dėmesiu etikos standartams bei jų laikymusi nuo pat pirmos rengimo dienos.

Jau pirmą studijų savaitę JAV teisės mokyklose, kuomet studentai yra supažindinami su jų būsimomis studijoms ir jų tvarka, viena pagrindinių duodamų priesaikų yra net nebandyti galvoti apie kokius nors kompromisus etikos srityje. Jau nuo pirmos savo studijų dienos JAV teisės studentai yra ugdomi tvirtai laikytis bendro principo, kad jis ar ji visais atvejais privalo būti moralaus, etiško elgesio pavyzdžiu visiems kitiems visuomenės nariams, kad jam ar jai yra keliami netgi aukštesni elgesio standartai nei kitiems. Atitinkamai, nenuostabu, kad teisininko profesija šioje valstybėje yra prestižinė, turinti nepriekaištingą reputaciją  – tokią, apie kurią Lietuvoje kol kas galima tik pasvajoti.

Būtent tokios patirties perėmimo linkme bandoma reikšmingai pasistūmėti į priekį Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete. Šis fakultetas visada išsiskyrė glaudžiais ryšiais su JAV universitetų teisės mokyklomis. Baigę studijas teisės programos absolventai įgyja ne tik teisės vientisųjų studijų diplomą, bet ir tarp šimto geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų reitinguojamo JAV Michigan State universiteto transatlantinės teisės sertifikatą. Ketvirto ir penkto kurso teisės programos studentams daugelį kursų skaito vizituojantys profesoriai iš JAV ir Europos universitetų.

Siekdamas dar labiau gilinti bendradarbiavimą su JAV aukštosiomis mokyklomis ir sudaryti dar palankesnes sąlygas patirties teisininkų rengimo procesuose perėmimui, VDU Teisės fakultetas šiuo metu rengia galimybių studiją dėl Vytauto Didžiojo universiteto ir Teksas Tech universiteto jungtinių studijų programos. Šis projektas yra pirmas žingsnis rengiant jungtinę teisės studijų programą, kurią baigę absolventai įgis du teisės magistro laipsnius, pripažįstamus Europoje ir JAV (LL.M). Ši programa bus skirta studentams, jau įgijusiems pirmos pakopos teisinį išsilavinimą, t.y. turintiems europietiškąjį teisės bakalauro laipsnį arba amerikietiškąjį Juris Doctor laipsnį.

VDU Teisės fakultetas šiemet taip pat pirmą kartą organizuoja tarptautinę vasaros teisės mokyklą, kurioje kviečiami dalyvauti studentai iš užsienio. Taip pat nuo šiol ne tik patys VDU studentai vyks vienam semestrui ar metams studijuoti į Teksas Tech universiteto Teisės mokyklą, bet ir JAV studentai turės galimybę atvykti į VDU.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.