Jubiliejiniame simpoziume bus gvildenamos stiprios ir konkurencingos Lietuvos temos

1691

Maloniai kviečiame į XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3–5 d. Kaune ir Vilniuje.

XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas ypatingas tuo, kad tai bus jungtinis renginys su Pasaulio lietuvių ekonomikos forumu. Šiuos du svarbius įvykius vienija ta pati idėja – globali, tačiau savo tapatybės veido neprarandanti Lietuva yra stipri naujiems iššūkiams. Todėl nutarta surengti bendrą sesiją, kuri pasiųstų žinią ir pakviestų po pasaulį pasklidusius lietuvius mokslininkus, verslininkus, menininkus, Lietuvos bičiulius, pasitelkus geriausią patirtį, drauge kurti ateities Lietuvą.

XV-asis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo tema – stiprios ir konkurencingos valstybės kūryba – tai mokslo galimybių ir jaunimo iniciatyvų energija, mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimas, lietuviškosios tapatybės išsaugojimas. Įgyvendindama šiuos tikslus Lietuva jau dabar investuoja beveik 2 mlrd. Lt į mokslo ir technologijų plėtrą.

Simpoziumo siekis – sustiprinti pažintis ir užmegzti naudingus ryšius tarp Lietuvos ir lietuvių kilmės mokslininkų, verslininkų ar užsienyje gyvenančių kultūros veikėjų. Jame dalyvaus žymiausi tarptautinio lygio Lietuvos mokslininkai. Prie simpoziumo parengiamųjų darbų aktyviai prisideda Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Vilniaus universitetai, Lietuvos mokslo taryba ir Lietuvos mokslų akademija, Pasaulio lietuvių bendruomenė.

Simpoziume pranešimus skaitys ir diskusijose dalyvaus aukščiausi šalies vadovai, ministrai, plačiai žinomi Lietuvos ir išeivijos mokslininkai, kultūros veikėjai.

Jei pageidaujate kitos informacijos dėl simpoziumo, galima kreiptis į Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyresniąją specialistę Aušrą Gribauskienę el. paštu ausra.gribauskiene@smm.lt, dėl Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo galima kreiptis į Kristiną Lukošiūtę, Lietuvos verslo konfederacijos ICC Lietuva Korporatyvinių reikalų direktorę, el. paštu kristina@icclietuva.lt arba www.plef.lt.

Planuojama, kad registruotis į simpoziumą bus galima nuo vasario vidurio.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.