Prof. Tomas Venclova – apie universitetų ateitį

VDU S. ir S. Lozoraičių muziejus (K. Donelaičio g. 58, Kaunas)

Rugsėjo 12 d., trečiadienį, 12 val. VDU S. ir S. Lozoraičių muziejaus salėje vyko VDU garbės daktaro, profesoriaus Tomo Venclovos paskaita-diskusija „Koks universiteto misijos ir ateities vaizdas matosi nuo Jeilio kalvų?“.

Pasak diskusijos moderatoriaus prof. Egidijaus Aleksandravičiaus, susitikimo tikslas – aptarti universitetų vaidmenį puoselėjant mąstymą ir individualizmą šioje netikrumo epochoje, žiūrint į Lietuvą iš JAV perspektyvos. „Ar gali universitetai būti įprasminančios, įvietinančios, bet kartu ir išlaisvinančios edukacinės institucijos?“, – kol kas tik retoriškai klausia prof. Egidijus Aleksandravičius.

Jam antrina VDU Viešųjų ryšių prorektorė prof. Auksė Balčytienė, pabrėžianti saviaktualizuojančio individo paieškos, empatijos, jautrumo artimam puoselėjimo svarbą šiuolaikiniuose universitetuose. „Mums aktualu diskutuoti apie tai, kaip universitetai kinta šiandieninėje vartotojiškumu ir paviršutiniškumu persmelktoje visuomenėje, įsigalint ir vis labiau įsitvirtinant laukinio kapitalizmo dėsniams bei aršiai konkurencijai“, – teigia prof. A. Balčytienė.

Po diskusijos universitete iškilus poetas Istorinėje LR Prezidentūroje (Vilniaus g. 33, Kaunas) skaitė savo eiles bei diskutavo su VDU ir Kauno bendruomenėmis. Poezijos vakare, skirtame poeto 75-mečiui, taip pat dalyvavo literatūrologė Dalia Kuizinienė.

Apie prof. Tomą Venclovą

Prof. Tomas Venclova – iškilus poetas, intelektualas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, Jeilio universiteto profesorius, garsus sovietmečio laikų disidentas, pasirinkęs emigranto ir pasaulio piliečio dalią. Jo poezija patenka į XX ir XXI a. lietuvių poezijos aukso fondą, o gausūs vertimai į įvairias užsienio kalbas liudija apie tarptautinį poeto pripažinimą. VDU garbės daktaro regalijos jam įteiktos 2010 m.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.