Įvertinta bendros VDU ir Texas Tech universiteto teisės studijų programos perspektyva

1481

VDU Teisės fakultetas baigia vykdyti ES ir Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą dėl Jungtinės studijų programos, suteiksiančios galimybę gauti VDU Teisės magistro ir JAV Texas Tech universiteto (TTU) LL.M diplomus.

VDU Teisės fakultetas nuo 2011 m. gegužės 12 d. iki 2012 m. gegužės 12 d. vykdo projektą „Galimybių studija dėl Vytauto Didžiojo universiteto ir Teksas Tech universiteto II studijų pakopos teisės jungtinių studijų programos“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-014) , kurį įgyvendinant TTU stažavosi keturi VDU Teisės fakulteto dėstytojai: dekanė prof. dr. Julija Kiršienė, Viešosios teisės katedros vedėja prof. dr. Edita Gruodytė, prodekanas tarptautiniams ryšiams prof. Charles Szymanski ir prodekanas mokslui doc. dr. Tomas Berkmanas. Į VDU buvo atvykęs vienas svečias iš TTU – Teisės mokyklos tarptautinių programų direktorius prof. Jorge Ramirez.

Projekto vykdymo metu buvo parengta „Galimybių studija dėl Vytauto Didžiojo universiteto ir Teksas Tech universiteto II studijų pakopos teisės jungtinių studijų programos“. Analizuojant antros pakopos jungtinės programos galimybes tarp VDU ir TTU teisės studijas teikiančių padalinių, pradiniame etape buvo vertinamos trys pagrindinės galimos bendros programos alternatyvos. Šių alternatyvų poreikis taip pat buvo tiriamas apklausos anketomis.

TTU Teisės mokyklą domino galimybė jų vykdomos teisės programos Juris doctor studentams įgyti Europoje pripažįstamą teisės magistro laipsnį VDU. Vertinant, ar tokio pobūdžio bendra programa atitinka jungtinėms programoms keliamus reikalavimus Lietuvoje ir JAV, paaiškėjo, jog Juris doctor laipsnį suteikianti programa yra vykdoma trejus metus, į kurią priimami asmenys, turintys bakalauro laipsnį kitoje mokslo srityje. Tuo tarpu Lietuvoje magistro programa gali trukti ne ilgiau nei dvejus metus, be to, tokios programos maksimali apimtis gerokai mažesnė nei Juris doctor programos. Kita vertus, į teisės magistro programą Lietuvoje galėtų būti priimami asmenys, kurie jau turi teisės krypties bakalauro laipsnį, tuo tarpu Juris doctor studentai, nors ir privalo turėti bakalauro laipsnį kitoje mokslo kryptyje, tačiau dar nėra įgiję laipsnio teisės mokslo kryptyje. Taigi, iš principo galima svarstyti galimybes, jog TTU Teisės mokyklos studentai įgytų Europoje pripažįstamą teisės magistro laipsnį, tačiau tokia bendra programa pagal Lietuvos ir JAV teisinį reglamentavimą negali būti vertinama kaip jungtinė, nes teisės aktais įvirtinti reikalavimai Juris doctor programai JAV ir teisės krypties magistratūroje Lietuvoje yra skirtingi.

Antroji alternatyva – galimybė VDU vientisųjų teisės studijų studentams įgyti LL.M laipsnį Texas Tech universitete. LL.M laipsnį suteikianti teisės studijų programa yra daugiausiai skirta užsienio šalių studentams, jau turintiems teisininko išsilavinimą, įgytą gimtojoje ar kitoje valstybėje. Ši alternatyva taip pat sukėlė abejonių darbo grupei dėl atitikimo jungtinėms programoms keliamiems reikalavimams. VDU vientisųjų teisės studijų absolventai įgyja teisės magistro laipsnį po penkerius metus trunkančių studijų, tuo tarpu LL.M programa yra vienerių metų trukmės ir jos apimtis kreditais yra žymiai mažesnė. Be to, į LL.M teisės studijų programą JAV pagal reikalavimus priimami tik tie asmenys, kurie jau turi teisinį išsilavinimą, o vientisosiose studijose integruoti bakalauro ir magistro studijų lygmenys, tačiau šias studijas baigusiems absolventams neišduodamas bakalauro kvalifikacinį laipsnį patvirtinantis diplomas. Apibendrinant, pastebėtina, kad ši galimybė būtų patraukli ambicingiems Lietuvos studentams, tačiau ji taip pat negalėtų būti vertinama kaip jungtinė programa.

Trečioji alternatyva, kuri iš esmės ir yra analizuojama galimybių studijoje, yra dvigubo laipsnio Teisės magistro – LL.M programa, kurios įgyvendinimo galimybės daugiausiai ir buvo tiriamos vykdant projektą.

Rengiant galimybių studiją vienas iš esminių klausimų buvo išsiaiškinti galimą jungtinės programos paklausą ir studentų požiūrį į joje dėstomus dalykus, studentų lūkesčius, susijusius su gebėjimais, kuriuos galima įgyti, programos kaina ir kitomis aplinkybėmis.

Buvo apklausti 653 studentai: 317 anketų užpildė VDU Teisės fakulteto studentai, 336 – studijuojantieji teisę Texas Tech universitete. Apklausos rezultatai rodo, jog jungtinė magistro teisės studijų programa tarp TTU ir VDU būtų paklausi, kadangi 39 proc. šio JAV universiteto studentų ir net 81 proc. besimokančiųjų VDU išreiškė susidomėjimą tokia programa. TTU studentus domina ES teisės, ES verslo teisės, Transnacionalinės verslo teisės krypčių studijos, o VDU studentus labiausiai JAV baudžiamoji teisė, JAV verslo teisė ir JAV teisė. Programos sukūrimo perspektyvų atžvilgiu, negatyvus faktas yra tas, kad VDU ir TTU studentus domina skirtingos krypties teisės studijos, tačiau akivaizdus vienas bendras vardiklis – verslo teisė, kuri ir galėtų būti jungiančia temine sritimi kuriant jungtinę programą.

44 proc. Vytauto Didžiojo universiteto studentų nurodė, kad jie norėtų turėti galimybę verstis teisininko profesija JAV, tačiau JAV įgytas teisės magistro (LL.M.) laipsnis dažnai nesuteikia teisės dirbti teisinio darbo, šiam tikslui yra Juris doctor studijos. Todėl tai laikytina nepalankiu faktu programos sukūrimo perspektyvų kontekste. Vis dėlto, reikėtų pažymėti, kad Teksaso valstijoje JAV atskirais atvejais ir tenkinant tam tikrus reikalavimus galima verstis teisine praktika ir turint tik teisės magistro (LL.M.) laipsnį. Tai gali sušvelninti minėtas nepalankias aplinkybes.

Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa).

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie projektą teikia jo vadovė Saulė Milčiuvienė (s.milciuviene@tf.vdu.lt).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.