Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečiai gali kreiptis paramos studijoms

1398

Iki vasario 15 d. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai Valstybiniam studijų fondui gali teikti paraiškas paramai studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti. Švietimo ir mokslo ministerija šiemet tam numatė skirti apie 400 tūkst. litų.

Studentams bus teikiama dviejų rūšių parama – stipendija už studijų rezultatus ir vienkartinė socialinė išmoka. Paramą gali gauti pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentai.

Stipendijos už studijų rezultatus mėnesinis dydis priklauso nuo akademinių pasiekimų – ji gali siekti nuo 150 iki 400 litų. Vienkartinė socialinė išmoka (nuo 700 iki 1100 litų) skiriama atsižvelgiant į asmens socialinę padėtį.

Lietuvių kilmės studentai, norintys gauti paramą, Valstybiniam studijų fondui turės pateikti atitinkamus dokumentus. Paraiškų paramai gauti pateikimo tvarką ir formą rasite čia.

Šiemet, kaip ir pernai, numatoma skirti kvotines vietas kitose šalyse mokyklas baigusiam jaunimui studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. 2010 m. tam buvo skirta 50 kvotinių studijų vietų universitetuose ir 50 – kolegijose. Iki šiol didžiausią įstojusiųjų dalį sudarė išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečiai. Kvotos skiriamos atsižvelgiant į tai, kad kitose šalyse mokyklos baigimo vertinimo sistemos yra skirtingos ir kol kas nėra prilygintos Lietuvoje vykdomų brandos egzaminų rezultatams.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija
 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.