Informacija dėl socialinių stipendijų skyrimo

6203

VDU Studentų reikalų tarnyba informuoja, kad nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d. studentai galės teikti paraiškas Valstybinio studijų fondo socialinėms stipendijoms už rudens semestrą (rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.) gauti.

Ši 3 bazinių socialinių išmokų (390 Lt) dydžio socialinė stipendija skiriama kartą į mėnesį viso studijų semestro metu.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti

Studentai, norintys gauti socialinę stipendiją, turi užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo (VSF) tinklalapyje: prisijungti galima naudojantis arba elektronine bankininkyste, arba elektroninio parašo sistema. Prisijungus reikės užpildyti nustatytos formos prašymą (žr. Sėkmingos elektroninės paraiškos pateikimo per „iš parama“ eigos pildymo instrukciją). Viso registracijos laikotarpio metu (rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.) studentas, prisijungęs prie savo paraiškos, gali keisti įvestus asmens duomenis. Pasibaigus registracijos terminui, studentai paraiškos duomenis galės patikslinti tik kreipdamiesi į VSF vyr. specialistę Jūratę Motiejūnaitę tel. (8 5) 264 7153.

Fondas, gavęs asmens paraišką, joje nurodytus duomenis tikrina kitų institucijų informacinėse sistemose ir duomenų bazėse. Jeigu asmens paraiškoje nurodyta informacija nesutampa su tų institucijų duomenimis apie asmenį, VSF kreipiasi į socialinės stipendijos prašytoją – studentą, išsiųsdamas elektroninį pranešimą studento nurodytu el. pašto adresu. Per 3 dienas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos studentas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius jo paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą. Per nustatytą laiką nepateikus šių dokumentų laikoma, kad teisingą informaciją pateikė institucijos, o ne asmuo.

Per 15 dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos VSF valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą. Per 3 darbo dienas nuo šio sąrašo patvirtinimo dienos, Valstybinis studijų fondas apie tai praneša studentams fondo informacinėje sistemoje, skirtoje socialinėms stipendijoms administruoti, ir (arba) išsiunčia pranešimą studentų paraiškose nurodytais elektroninio pašto adresais. Socialinės stipendijos į asmeninę studento sąskaitą išmokamos kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos.

Svarbu. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja VSF, studentai neprivalo pateikti dokumentų, patvirtinančių, kad jie atitinka Aprašo:

  • 4.1 punkte nurodytą kriterijų (t.y. jis yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą), arba
  • 4.2 punkte nurodytą kriterijų (t.y. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį).

Studentai, norintys gauti socialinę stipendiją pagal Aprašo 4.3. punkte nurodytą kriterijų (t. y. ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę), iki paraiškos pateikimo termino pabaigos Valstybiniam studijų fondui privalo pateikti notaro patvirtintas dokumentų kopijas, patvirtinančias šią aplinkybę, išskyrus atvejus kai studentas po 2011 m. liepos 1 d. kreipėsi į VSF dėl socialinės stipendijos gavimo, paraiškoje pažymėdamas, kad atitinka Aprašo 4.3 punkte nurodytą kriterijų ir yra pateikęs tai patvirtinančius fondo dokumentus. VSF atskirai nurodžius, studentas privalo per fondo nustatytą terminą pateikti Aprašo 4.3 punkte nurodytą aplinkybę patvirtinančius dokumentus.

Jei per VSF nutatytą terminą studentas nepateikia reikalingų dokumentų, jis nebus įtrauktas į sąrašą studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija.

Aktualu. Studentai, pateikę paraišką socialinei stipendijai gauti arba ją gaunantys privalo nuolat tikrinti savo el. pašto dėžutes, kurių adresus jie nurodė savo paraiškose, ir per 3 darbo dienas reaguoti į Valstybinio studijų fondo laiškus.

Platesnę informaciją apie socialines stipendijas teikia Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė Jūratė Motiejūnaitė, tel. (8 5) 264 7153.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.