Studentams – lengvatos ir parama

1118

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia informaciją apie 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos panaudojimą.

Mokesčio už studijas lengvata 2015/2016 m. m. rudens semestre paramos lėšomis suteikta 4 asmenims – dviems, turintiems negalią, bei dviems, esantiems iš daugiavaikių šeimų (viso panaudota 1405,56 EUR paramos lėšų). Iš viso universiteto lėšomis šių mokslo metų rudens semestre konkurso būdu VDU mokesčio už studijas lengvatas suteikė 23 studentams (11923,2 EUR).

Mokesčio už apgyvendinimą lengvata 2015/2016 m. m. rudens semestre paramos lėšomis suteikta 30 asmenų – 25, turintiems negalią, ir penkiems, esantiems iš daugiavaikių šeimų (viso panaudota 3703,00 EUR paramos lėšų). Iš viso universiteto lėšomis rudens semestre konkurso būdu VDU mokesčio už apgyvendinimą lengvatas suteikė 18 studentų (3179,75 EUR).

Taip pat skirtos dvi 4 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio (152 EUR) vienkartinės skatinamosios stipendijos studentams, netekusiems vieno iš tėvų. Skirta viena 3 BSI (114 EUR) dydžio vienkartinė skatinamoji stipendija už mokslinę veiklą bei 6 (40, 80, 120 EUR dydžio) vienkartinės skatinamosios stipendijos už studentišką savanorišką veiklą universitete (viso panaudota 978,00 EUR paramos lėšų).

Netrukus bus paskelbtas pilietinio projekto „Pasiūlyk idėją VDU“ konkursas studentams, kurio laimėtojui bus paskirta vienkartinė 4 BSI (152 EUR) dydžio skatinamoji stipendija, skirta iš 2 % gyventojų paramos mokesčio lėšų.

Iš 2 % gyventojų paramos mokesčio lėšų 500 EUR bus papildomai skirti 2016 m. studentų atstovybės ir kitų studentiškų organizacijų paramos fondui, kuriam universitetas kasmet skiria 14500 EUR. Už šio fondo lėšas universiteto studentiškos organizacijos realizuoja savo projektines veiklas universitete.

Viso 2015 m. buvo panaudota 6086,56 EUR paramos, surinktos iš 2 % gyventojų paramos mokesčio.

2proc infografikas v4

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.