HMF Istorijos bakalauro ir magistro studijų programoms suteikta 6 metų akreditacija

1507

Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos (valstybinis kodas 612V10005) ir Lietuvos istorijos (valstybinis kodas 621V21002) studijų programos buvo puikiai įvertintos Studijų kokybės vertinimo centro ir gavo akreditaciją 6 metams. Išorinį vertinimą ir akreditavimą 2011 m. spalio 5 d. atliko ekspertų komisija.

Vizito metu ekspertai susitiko su Humanitarinių mokslų fakulteto administracija, studijų programos savianalizės grupės rengėjais, Istorijos katedros dėstytojais, studentais bei socialiniais partneriais ir absolventais. Ekspertams aktualu buvo susipažinti su fakulteto materialine baze, studentų baigiamaisiais darbais.

Išorinio studijų programų vertinimo tikslas – patikrinti universiteto vidinės kokybės užtikrinimo sistemos efektyvumą, pateikti rekomendacijas gerinti studijų kokybę ir pateikti išvadas dėl programų akreditavimo.

Istorijos ir Lietuvos istorijos studijų programos buvo vertinamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus: programos tikslai ir studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.