Filosofijos katedra kviečia į A. Mickūno paskaitas

2101

VDU Filosofijos katedra maloniai kviečia registruotis į Ohajo universiteto profesoriaus emerito, vieno iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų Algio Mickūno intensyvų kursą „Aktualioji estetika“, kuris vyks pirmadieniais-trečiadieniais vasario 25 – kovo 13 d.

Kursas „Aktualioji estetika“ skirtas magistrantams, tačiau jame gali lankytis visi susidomėjusieji. Kurso tikslas – aptarti estetikos esmę, jos santykį su praktiniu patirties lauku ir pagrindiniais filosofijos principais.

Paskaitų-seminarų temos

 1. Estetikos santykis su metafizika ir ontologija. Prezentacijos ir reprezentacijos skirtumas ir esminis tapatumas. Iš šio tapatumo keliamas klausimas, ar estetika iš viso turi kokią savarankišką reikšmę. Tapatumo plėtojimo variantai moderniose sociologijos ir psichologijos teorijose bei postmodernioje kultūros metafizikoje.
 2. Menai kaip estetika be prielaidų (poezija, pasakos, muzika ir tapyba). Kas yra estetika kaip patiriamas fenomenas? Argumentai prieš šiuolaikines teorijas, kurios estetiką supaprastina į subjektyvią duotį, neturinčią jokios objektyvios prieigos. Analitinės mokyklos ir pozityvizmo (psichologinių ir fiziologinių „išaiškinimų“) kritika. Loginiai šių „išaiškinimų“ prieštaravimai ir dogmatinis pobūdis. Kanto iškelti estetiniai klausimai ir atsakas į juos Geigerio ir Gadamerio filosofijose.
 3. Estetika ir pasaulis. Estetikos kaip daiktų teorijos „sunaikinimas“ Heideggerio filosofijoje. Kaip suprasti estetiką specifinio „pasaulio“ rėmuose? Estetika kaip „pasaulio kūrybos“ veikla. Kodėl estetika nėra „langas į pasaulį“? Ortega y Gassetas apie estetinių kūrinių išnykimą tradicinio „prezentavimo ir reprezentavimo“ rėmuose. Menas vien dėl meno.
 4. Estetika lyginamųjų civilizacijų akiratyje. Vakarų ribos, pasirodančios refleksijoje per „kitus“. Rytų estetika ir jos „kosminės“ plotmės (nuo Induizmo ir Budizmo per Daosizmą iki Zen). Estetikos ir kosminio a priori santykis Vakarų filosofijoje. Eugeno Finko kosmoso kaip a priori sąlygos samprata.

Dalyviai turės parašyti filosofinį esė, pasirinkdami vieną iš nurodytų temų. Dėstytojas patars kaip apibrėžti temą ir kokie literatūros šaltiniai bus naudingi pasirinktai temai.

Paskaitos vyks VDU III-iuose rūmuose (K. Donelaičio g. 52-211).

Paskaitų tvarkaraštis

 • Vasario 25 d., pirmadienis, 16–20 val.
 • Vasario 26 d., antradienis, 15–19 val.
 • Vasario 27 d., trečiadienis, 11–14.30 val.
 • Kovo 4 d., pirmadienis, 16–20 val.
 • Kovo 5 d., antradienis, 15–19 val.
 • Kovo 6 d., trečiadienis, 11–14.30 val.
 • Kovo 12 d., antradienis, 15–19 val.
 • Kovo 13 d., trečiadienis, 11–14.30 val.

Apie prof. Algį Mickūną

Prof. Algis Mickūnas (g. 1933) yra vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų, tarptautiniu mastu pripažintas mokslininkas, tyrinėjantis šiuolaikinę Europos filosofiją, marksizmą, hermeneutiką, semiotiką, fenomenologiją, egzistencializmą, politikos ir demokratijos teorijas.

Per pastaruosius 20 metų skaitė paskaitas beveik visuose žymiausiuose pasaulio universitetuose kaip kviestinis profesorius. Laikomas dideliu fenomenologijos autoritetu ir JAV, ir Vakarų Europoje, ir kitose pasaulio šalyse.

Ypač dideli profesoriaus nuopelnai nepriklausomai Lietuvai, jos humanitariniams mokslams ir universitetams. A. Mickūnas daug jėgų ir energijos atidavė atgimusios Lietuvos švietimui, dažnai dirbo be atlygio. Nuo 1990 m. iki šiol skaito įvairiausio pobūdžio paskaitų kursus Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Vytauto Didžiojo universitetų studentams, veda seminarus.

Yra išleidęs ar pristatęs šimtus mokslinių straipsnių, dalyvavęs daugybėje konferencijų Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Japonijoje, Europoje, Indijoje, Viduriniuose Rytuose, parašęs keliolika knygų.

2007 m. jam skirta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta mokslo premija užsienio mokslininkams už mokslo pasiekimus ir lietuvybės puoselėjimą humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.