„Erasmus+“ absolventams: atradimai ir perspektyvos

1501

VDU diplomatijos ir tarptautinių santykių magistras Mindaugas Norkevičius po studijų baigimo atliko trijų mėnesių „Erasmus+“ praktiką absolventams Varšuvos universiteto Rytų Europos tyrimų centre. „Erasmus+“ praktika absolventams – galimybė suplanuoti sėkmingą karjeros pradžią, įgyti tarptautinės darbo patirties užsienio įmonėje, tarptautinėje organizacijoje ar tyrimų centre.

Anot M. Norkevičiaus, praktikos laikotarpis mokslinių tyrimų centre buvo intensyvus, reikalaujantis kūrybiškumo bei nuolatinio tarpkultūrinio bendradarbiavimo. Stažuotės metu vykdyti moksliniai tyrimai ir projektai absolventą paskatino studijuoti politikos mokslų doktorantūros studijose ir toliau tęsti akademinę veiklą.

Varšuvos universiteto Rytų Europos tyrimų centro tikslas – stebėti politinius, socialinius ir ekonominius procesus, vykdyti tyrimus ir vertinimus Rytų ir Vidurio Europoje, siekiant prisidėti prie demokratijos plėtros šiame regione. Tyrimų centras taip pat teikia konsultacijas vykdant bendradarbiavimo projektus su ES kaimynystės politikos Rytų partnerystės šalimis, organizuoja tarptautines mokslines konferencijas, intensyvias programas, skirtas užsienio universitetų studentams.

M. Norkevičius stažuotės metu dalyvavo tyrimų centro organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Rytų Europos konferencija“ Varšuvoje, kurios metu pristatė savo mokslinius tyrinėjimus, taip pat koordinavo konferencijos veiklą su užsienio partneriais. Naudodamasis tyrimų centro medžiaga ir analitikų konsultacijomis, VDU absolventas parengė mokslines publikacijas, kurios buvo išleistos Lietuvos moksliniuose žurnaluose.

Stažuotės Varšuvoje metu M. Norkevičius sudarė bendradarbiavimo sutarimus su akademiniais padaliniais Lenkijoje, kurie prisidės prie mokslinio bendradarbiavimo sklaidos tarp abiejų valstybių aukštųjų mokyklų. Konsultacijos ir nuolatinis dalyvavimas Rytų Europos tyrimų centro veikloje prisidėjo prie VDU įvykusiostarptautinės mokslinės konferencijos „Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika“ organizavimo.

„Erasmus+“ praktikos metu užmegztų kontaktų dėka konferencijoje dalyvavo ir mokslinius pranešimus skaitė mokslininkai ir jaunieji tyrėjai iš Vroclavo, Marijos Skladovskos-Curie Liublino, Krokuvos Jogailaičių, Lodzės ir Varšuvos universitetų. Ši veikla ir pažintys prisidėjo prie VDU žinomumo sklaidos tarp užsienio universitetų.

Rytų Europos tyrimų centras visą stažuotės laikotarpį vykdė vizitus įvairiose Lenkijos aukštosiose mokyklose, kuriose M. Norkevičius pristatė studijų galimybes VDU. Šiuo metu Mindaugas Norkevičius yra VDU politikos mokslų krypties doktorantas, VDU Adomo Mickevičiaus klubo, atliekančio polonistikos tyrimus, vadovas.

A. Mickevičiaus klubas skatina VDU studentus rinktis studijas ir atlikti stažuotes Lenkijos universitetuose, mokslo tyrimų centruose, politinėse institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose. Daugiau informacijos apie studijų ir praktikos galimybes Lenkijoje, klubo vykdomus projektus ir bendradarbiavimą akademiniame lygmenyje teikia Mindaugas Norkevičius el. paštu norkevicius.mindaugas@gmail.com arba a.mickeviciausklubas@gmail.com.

Daugiau informacijos teikiama klubo „Facebook“ puslapyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.