Dvišalių mainų Kinijoje konkursas

618

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi susitarimu dėl dvišalio švietimo mainų vykdymo, siūlo Lietuvos Respublikai valstybines stipendijas 2017-2018 akademiniams metams. Stipendijos skiriamos laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. liepos mėn. Vytauto Didžiojo universiteto akademinė bendruomenė kviečiama dalyvauti konkurse.

Reikalavimai kandidatams

Paraiškas gali teikti:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, turintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę;
 • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, neturintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esantys darbuotojais, savarankiškai dirbančiais, tokį statusą išlaikančiais asmenimis;
 • Trečiųjų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.

Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų / mokslo sričių ir krypčių:

 • Bakalauro ir vientisųjų studijų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, doktorantūros, rezidentūros studijų studentai, taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai​ ne vyresni nei 45 m.;
 • Dėstytojai ir tyrėjai, turintys ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ir ne vyresni nei 50 m;
 • Paraiškas teikiančių asmenų užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1, pagal Europos kalbų metmenis.

Paraiškas dalinėms studijoms gali teikti tik gerai besimokantys studentai:

 • Biomedicinos, fizinių, technologijos mokslų studijų sričių studento vidurkis turi būti ne žemesnis nei 7,0 balai ir asmuo turi neturėti akademinių skolų;
 • Humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų studijų sričių studento vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0 balai ir asmuo turi neturėti akademinių skolų.

Viso bus finansuojama:

 • 25 stipendijos visoms studijų ir mokslo kryptims;
 • 3 papildomos stipendijos medicinos studijų programų studentams.

Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga

El. paraiška Kinijos stipendijų tarybai teikiama iki 2017 m. balandžio 1 d. (pildoma paraiškų teikimo sistemoje)Pildant paraišką privaloma vadovautis paraiškos pildymo instrukcija. Atkreipiame dėmesį, kad nuorodos į Kinijos stipendijų tarybos interneto puslapius (paraiškos teikimui ir pan.) yra teisingos, tačiau ne visada veikia. Kinijos stipendijų tarybos interneto svetainė yra administruojama Kinijoje. Jos Fondas neadministruoja. Vis dėlto, siūlome periodiškai bandyti atsidaryti nuorodas).

El. paraiška Švietimo mainų paramos fondui teikiama iki 2017 m. kovo 31 d. (pildoma paraiškų teikimo sistemoje);

Visi papildomi dokumentai (nurodyta aukščiau; primename, kad pateikiamas kiekvieno dokumento originalas ir 1 kopija) Švietimo mainų paramos fondui turi būti išsiųsti vėliausiai iki 2017 m. kovo 31 d. (pašto spaudo data) arba pristatyti asmeniškai į Švietimo mainų paramos Fondą iki 2017 m. kovo 31 d. 15:00 val. Pateikimo adresas: Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, (Rožių al. 2, 03106, Vilnius).

Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas, vėliau paraiškų kokybė. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama.

Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į jų pagrįstumą, kandidato motyvaciją bei kandidato mokymosi rezultatus. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK). Esant dideliam paraiškų teikėjų skaičiui, kandidatai gali būti kviečiami pokalbiui.

Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Kinijos stipendijų taryba, kuri informuos Švietimo mainų paramos fondą apie patvirtintus kandidatus vėliausiai iki 2017 m. liepos 31 d. Atitinkamai Švietimo mainų paramos fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų patvirtinimą.

Visa detali informacija apie konkurso eigą, finansavimą ir reikalingus dokumentus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.