Du universiteto profesoriai išrinkti LMA tikraisiais nariais

1186

Spalio 17 d. įvykusiame visuotiniame Lietuvos mokslų akademijos (LMA) susirinkime buvo išrinkti nauji tikrieji nariai, kurių tarpe ir du Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai – Juozas Augutis ir Povilas Zakarevičius.

Šiuo metu universitetas Lietuvos mokslų akademijoje turi penkis atstovus – prof. Algirdą Avižienį, kuris yra LMA užsienio narys, prof. Liudviką Pranevičių (jis jau buvo tikruoju nariu iki naujojo Statuto patvirtinimo), prof. Vytautą Kaminską (iki naujojo Statuto patvirtinimo jis buvo narys korespondentas) bei prof. Juozą Augutį ir prof. Povilą Zakarevičių, kurie iki naujojo Statuto patvirtinimo buvo nariai ekspertai.

2011 gegužės 19 d. LR Seimas patvirtino naują Lietuvos mokslų akademijos statutą, kuriame yra numatyta, kad LMA narių skaičius nuo 150 yra sumažinamas iki 120 bei panaikinami nario eksperto bei nario korespondento statusai, paliekant tik tikruosius narius. Tikraisiais nariais liko jais iki tol buvę mokslininkai, taip pat nariai korespondentai. Dėl narių ekspertų tapimo tikraisiais nariais vyko balsavimas LMA skyriuose ir visuotiniame susirinkime.

Lietuvos mokslų akademija buvo įsteigta XX a. viduryje. Sekdamas V. Europos tradicija, XVIII a. pabaigoje Vilniaus universitetas parengė Vilniaus mokslų akademijos įkūrimo programą, tačiau ji nebuvo įgyvendinta. Mokslų akademijos steigimo idėją tautinio atgimimo laikotarpiu iškėlė Lietuvių mokslo draugijos kūrėjai dr. J. Basanavičius, dr. J. Šliūpas ir kiti. Nepriklausomos Lietuvos inteligentijos atstovai siekė įsteigti Mokslų akademiją kaip savarankišką mokslinių tyrimų ir mokslo organizavimo centrą, valstybės prestižo simbolį. Dėl įvairių priežasčių šis projektas buvo pradėtas įgyvendinti tik 1939 m., įsteigus A. Smetonos lituanistikos institutą ir pradėjus rengti LMA statutą. Mokslų akademija buvo įkurta 1941 m. sausio 16 d. Šiuo metu LMA yra visateisė pasaulio mokslų akademijų bendrijos, daugelio tarptautinių ir Europos mokslo bei mokslo politiką formuojančių organizacijų narė, atstovaujanti Lietuvos mokslo bendruomenės interesams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.