Diskutavo apie lietuvišką liberalizmą (VIDEO)

2755

Rugsėjo 14 d., penktadienį, Prezidento V. Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyko akademinė diskusija „Lietuviškojo liberalizmo tapatybės ir lojalumo dramos“. Kviečiame žiūrėti renginio vaizdo įrašą, kurį parengė Kristijonas Jakubsonas (k.jakubsonas@vkt.vdu.lt).

Renginio metu vieni svarbiausių liberaliųjų mąstytojų šiandienos Lietuvoje dalinosi savo įžvalgomis apie liberaliųjų vertybių likimą politikoje, kultūroje, pilietiniuose judėjimuose. Šioje dviejų dalių diskusijoje dalyvavo prof. Leonidas Donskis, prof. Egidijus Aleksandravičius,  prof. Antanas Kulakauskas, dr. Mykolas Drunga, prof. Gintautas Mažeikis, doc. dr. Rytis Bulota ir dr. Linas Venclauskas. 

Knyga „Lietuviškasis liberalizmas II“ – tai šiandieninės kartos liberalių mąstytojų ir šios ideologijos kritikų straipsnių rinkinys. Pavasarį pasirodžiusi knyga buvo pristatyta Vilniaus knygų mugėje ir „Santaros Šviesos“ suvažiavime Alantoje. Kaune tai buvo pirmasis viešas jos pristatymas ir dalies rinktinės bendraautorių susitikimas prie diskusijų stalo.

Knygoje tęsiama 1959 m. išeivijoje pradėta lietuviškosios liberaliosios minties aptarimo ir kritikos tradicija. Tuomet pasirodęs straipsnių rinkinys „Lietuviškasis liberalizmas“ tapo lietuviškojo liberalizmo ir visos lietuvių intelektualinės istorijos klasika. Tai buvo optimizmo ir tikėjimo laisve kupina programa, kurią paruošė jauni išeivijos intelektualai: Vytautas Kavolis, Algirdas Julius Greimas, Karolis Drunga, Vincas Rastenis ir kiti. Prie knygos pasirodymo reikšmingai prisidėjo Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, tuomet buvęs leidinio „techniškuoju redaktoriumi“.

2009-aisiais minint knygos pasirodymo penkiasdešimtmetį, ji buvo perleista Lietuvoje, pratarmę jai tuomet parašė Leonidas Donskis. Jau tada kilo idėja išleisti liberalių debatų tęsinį, pateikiantį liberalių ir kitų ideologijų mąstytojų mintis apie liberalizmo transformacijas Lietuvoje per praėjusį laikotarpį.

„Lietuviškasis liberalizmas II“ įgyvendina išeivijos liberaliųjų mąstytojų ir ideologijos formuotojų – Vytauto Kavolio, Aleksandro Štromo, Tomo Venclovos ir keleto kitų – patikėtą misiją: nenustoti diskutuoti apie liberaliąsias vertybes.

Seminarą organizavo Europos Parlamento narys prof. Leonidas Donskis ir VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.