Dar viena sutartis – su „Kauno energija“

3060

VDU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno miesto savivaldybės valdoma bendrove „Kauno energija“.

Pagal sutartį abi šalys įsipareigojo sudaryti sąlygas viena kitai pasinaudoti savo turima infrastruktūra, kūrybiniais bei organizaciniais ištekliais bendriems projektams įgyvendinti ir renginiams organizuoti.

Taip pat šalys įsipareigojo kviesti viena kitos atstovus dalyvauti savo organizuojamose konferencijose, mokymuose bei kituose renginiuose.

Sutartis numato ir bendradarbiavimą organizuojant mokomąsias VDU studentų praktikas, meistriškumo pamokas, siekiant įtvirtinti įgytų žinių pritaikomumą. Sutartį pasirašė VDU rektorius prof. Juozas Augutis ir AB „Kauno energija“ generalinis direktorius dr. Rimantas Bakas.

Sutartimi siekiama skatinti tarpusavio bendradarbiavimą mokslo, technologijų, energetinio saugumo, teisės, ekonomikos, vadybos, marketingo, finansų valdymo srityse, skatinant integruotos studijų sistemos kūrimą, kurioje tikslinga verslo ir aukštojo mokslo dermė, kurianti išskirtinę pridėtinę vertę abiems šalims.

J. Augutis ir R. Bakas akcentavo, kad pradedama universiteto ir bendrovės socialinė partnerystė turėtų duoti naudos ne tik sutarties šalims, bet ir į gyvenimą išeinantiems dabartiniams universiteto studentams bei visam Kauno miestui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.