Danų mokslininkė pristatys antropologinius tyrimus Lietuvoje

2109

Spalio 20 d., ketvirtadienį, 18 val., dr. Ida Harboe Knudsen iš Etnografijos ir socialinės antropologijos katedros (Aarhuso universitetas, Danija) VDU (K. Donelaičio g. 52–309) surengs seminarą „Senieji ūkininkai ir „šešėliniai“ darbininkai europeizacijos paveiktoje Lietuvoje: antropologinių lauko tyrimų perspektyva“ (Aging Farmers and “Shadow” Workers in EUropeanized Lithuania: Anthropological Fieldwork Perspectives”).

Seminare viešnia aptars savo ankstesnių tyrimų Lietuvoje rezultatus pasitelkdama antropologines teisinio pliuralizmo ir socialinio nesaugumo studijų paradigmas. Ankstesni I. Harboe Knudsen tyrimai Lietuvos kaime analizavo kaip Europos Sąjungos įvestos naujos teisinės normos buvo suprastos ir integruojamos į egzistuojančias kaimo gyvenimo realijas.

Seminaro metu bus pristatytas šiuo metu vykdomas tyrimas, kuris telkiasi ties šiandieninės urbanizuotos Lietuvos problema – „nematomais“ piliečiais – žmonėmis, kurie vengia bet kokių ryšių su valstybe, ir labai skeptiškai vertina valstybines institucijas dėl jų abejingumo žemesniajai viduriniajai klasei ir paprastiems žmonėms“.

Abu minėti tyrimai analizuoja individo ir valstybės santykius Lietuvos įstojimo į ES kontekste ir remiasi dr. Idos Harboe Knudsen apibrėžta „EUropeizacijos“ sąvoka, kuri apibūdina socioekonomines ir teisines visuomenės sąmonės permainas, kilusias iš senųjų sovietinių struktūrų bei Europos Sąjungos įvestų naujovių koegzistencijos. Mokslininkė siekia parodyti, kad žmonės, kurie dažniausiai atsiduria sprendimų priėmimo paribyje, kartais net nelaiko savęs šiandienių pasikeitimų ir posovietinių permainų dalimi, tačiau vis dėlto labiausiai patiria tų permainų naštą.

Seminarą organizuoja VDU Socialinės antropologijos centras. Dr. I. Harboe Knudsen tyrimus finansuoja Danijos nepriklausomų mokslinių tyrimų taryba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.