Bus pristatyta prof. A. Eidinto knyga „Antanas Smetona ir jo aplinka“

1560

Kovo 8 d., ketvirtadienį, 17 val. VDU Lietuvių išeivijos institutas ir Istorinė LR Prezidentūra kviečia į istoriko ir diplomato prof. Alfonso Eidinto knygos „Antanas Smetona ir jo aplinka“ sutiktuves. Renginyje dalyvaus knygos autorius prof. A. Eidintas, prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Šarūnas Liekis ir doc. dr. Pranas Janauskas. Renginys vyks LR Istorinėje Prezidentūroje (Vilniaus g. 33).

Naujoje knygoje apie prezidentą Antaną Smetoną autorius daugiausia dėmesio skiria lietuvių tautos atgimimui ir nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimui XX amžiuje, jos raidai. Kas padėjo A. Smetonai du kartus būnant Lietuvos prezidentu, su kuo jis artimiausiai dirbo konstruodamas ir diegdamas autoritarinės valdžios modelį? A. Smetoną visuomet rėmė ištikimi draugai, padėjo jam ir tikėjo juo žmona Sofija, Juozas Tūbelis ir jo žmona Jadvyga, tautininkų ideologas kunigas Izidorius Tamošaitis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Vladas Mironas ir kiti kunigai, teisininkas Stasys Šilingas, kariškiai Kazys Skučas, Kazys Musteikis.

Studijoje ieškoma ir atsakymų, kodėl išsiskyrė A. Smetonos keliai su Augustinu Voldemaru, Vincu Krėve-Mickevičiumi, generolu Stasiu Raštikiu, Ernestu Galvanausku. Aprašytas ir A. Smetonos šeimos, artimiausių draugų, bendražygių likimas po 1940 metų okupacijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.