Žydų teatras tarpukario Lietuvoje

789 Ina Pukelytė

Vienas pagrindinių šios monografijos tikslų – rekonstruoti žydų teatro veiklas tarpukario Lietuvoje (t. y. pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu, apimančiu 1919–1940 metus). Duomenys surinkti iš archyvų, monografijų bei tarpukario leidinių, ištirti, susisteminti ir palyginti su žydų diasporos teatro reiškiniais kitose pasaulio šalyse. Monografijos tyrimu siekta nustatyti, kokią reikšmę Lietuvos žydų teatras galėjo turėti tarptautiniam žydų diasporos, o kartu ir nepriklausomos Lietuvos teatro vystymuisi.