loader image

Žemaičių Kalvarijos kalno maldyno istorija. Muzika ir apeigos

1658 Alfonsas Motuzas

Šioje mokslo monografijoje prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas nuodugniai pristato naujausią maldyno „Žemaičių Kalvarijos Kalnai“ istorinę, etnomuzikologinę ir etnologinę medžiagą. Autorius, atsižvelgiant į tyrimus, aptaria maldyno raidą šimtmečių eigoje, nagrinėja maldynuose esamų maldų ir giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmę. Atskirai aptariamos šių maldų ir giesmių apeigos ir jų apeiginiai papročiai. Knygoje pateikiama tarpdisciplininiu mokslu grįsta medžiaga atsikleidžia, kad maldyno „Žemaičių Kalvarijos Kalnai“ maldos, giesmės bei jų muzika nėra sukurtos (išskyrus stočių / vietų intencijas ir maldą „Melskimės“ bei giesmes „Karalienė maloninga“ ir „Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia“), kaip yra teigiama, o kontrreformacijos metu vienuolių jėzuitų, pranciškonų ir dominikonų iniciatyva iš lenkiškuose maldynuose ir giesmynuose esančių, Jėzaus Kristaus kančios minėjimui skirtų kreipinių ir aklamacijų bei giesmių sudarytas ir parengtas maldynas. Jis, XXI a. pradžioje, remiantis II Vatikano Susirinkimo dokumentais, vietos Bažnyčios kunigų ir vienuolių buvo naujai redaguotas bei perkurtas ir yra naudojamas šiandien.

Ši mokslo monografija skirta istorikams, etnologams, etnomuzikologams bei religijotyrininkams. Ji pravers kiekvienam branginančiam ryšį su religija ir leis geriau pažinti jos lobius.