Trejybėje vienas Dievas: dogmos istorija ir teologija.

123 Rimas Skinkaitis