Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos

2790 D. Citvarienė, S. Čižaitė-Rudokienė, R. Dikšaitė, L. Dovydaitytė, K. Juraitė, G. Klimavičiūtė-Minkštimienė, E. Klivis, G. Mažeikis, V. Migonytė, A. Pinigienė, I. Pukelytė, J. Staniškytė, N. Stoškutė, J. Tutlytė

Ši monografija  – kolektyvinio bendradarbiavimo rezultatas, apibendrinantis trejus metus trukusių mokslo tyrimų teorinius ir empirinius rezultatus. 2012–2015 m. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų ir tyrėjų komanda įgyvendino projektą „Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“ (Nr. VP1- 3.1-ŠMM-08-K-01-017), kuriam paramą skyrė Europos socialinis fondas. Projekto tikslas  – ištirti kultūros institucijų (muziejų, galerijų, teatrų) komunikacines praktikas ir kompetencijas (vidinės ir išorinės komunikacijos priemones, internetinių medijų komunikaciją) ir numatyti būdus, efektyvinančius tokių institucijų veiklą, pritaikant geriausias Lietuvos ir užsienio kūrybinių industrijų komunikacines praktikas ir išnaudojant naujųjų medijų galimybes.

Parsisiųsti