loader image

Kita karta. Lietuvos diplomatinė tarnyba 1990-1995 metais

1560 Asta Petraitytė-Briedienė

Mokslo studijoje pristatoma Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla 1990–
1995 m. Tekste išryškinamas lietuviškosios diplomatijos sugrįžimas į tarptautinės diplomatijos lauką, kova už valstybingumo pripažinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas LR pasiuntinybėms / ambasadoms, pasiuntiniams bei ambasadoriams. Taip siekta išryškinti lietuvių diplomatų kartų kaitą, kai garbaus amžiaus lietuviškos diplomatijos senjorų vieton stojo nauja Lietuvos diplomatų karta. Mokslo studijoje taip pat skiriamas dėmesys lietuvių išeivijai, kuri 1990–1995 sm. buvo svarbi moralinė ir finansinė parama, pirmiausia, Lietuvos diplomatiniam korpusui užsienyje. Mokslo studijos tikslas, neperžengiant jos chronologinių ribų, buvo nubrėžti gaires, kelti klausimus ir taip duoti stimulą daug platesniems ir gilesniems moksliniams tyrimams, kurie galėtų virsti ne viena būsima monografija ar šaltinių publikacija.