Biotechnologijos pramonė – vienas iš XXI a. ekonomikos variklių

2022 1

Šiuo metu biotechnologija yra sparčiausiai auganti pramonės šaka visame pasaulyje. Europos Komisija teigia, kad ši pramonė taps pagrindiniu XXI a. pirmųjų dešimtmečių Europos ekonomikos augimo varikliu. Biotechnologija – tai gamybinė ar mokslinė veikla, kurioje naudojama arba siekiama panaudoti gyvas ląsteles, jų dalis arba biologines makromolekules įvairiausiems tikslams: infekcinių ligų diagnozavimui, tėvystės nustatymui, įvairių ligų gydymui taikant genų terapijos metodus, vaistinių medžiagų gavimui iš jūros organizmų, augalų ar gyvūnų veislių patobulinimui, išsiliejusios naftos valymui, įvairių cheminių produktų, tokių kaip skystas kuras, pusprodukčiai ir kt. iš atsinaujinančių, daugiausia augalinės kilmės žaliavų, gamybai ir t.t.
Per pastaruosius penkerius metus kasmetinis biotechnologijos pramonės pardavimų augimas viršijo 15 proc. Lėšos, skiriamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbams kasmet augo vidutiniškai 34 proc. Biotechnologijos tyrimai vykdomi įvairiose mokslo institucijose ir įmonėse, biotechnologijos metodai, produktai naudojami daugelyje veiklos sričių – medicinoje, farmacijoje, chemijos pramonėje, žemės ūkyje, aplinkos apsaugos darbuose ir kt.
2007 m. atliktos Lietuvos biotechnologijos sektoriaus įmonių apklausos duomenys parodė, kad vienas iš pagrindinių šio sektoriaus plėtrą ribojančių veiksnių yra specialistų trūkumas. Lietuvos darbo rinkoje jaučiamas minėto profilio specialistų poreikis mokslinių tyrimų laboratorijose, biotechnologinėse įmonėse ir komercinėse organizacijose.
Tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europos Sąjungoje reikia specialistų, gebančių dirbti fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių sandūroje, pritaikant naujausias technologijas moksliniuose tyrimuose, gamyboje, sveikatos apsaugos sistemoje ir kasdieniniame gyvenime. Trūksta biotechnologijos bakalaurų, turinčių ne tik gerus chemijos, biologijos, biochemijos, biofizikos mokslų pagrindus, bet ir gerai išmanančių specifines taikomosios biotechnologijos disciplinas (augalų, gyvūnų, farmacinės, molekulinės biotechnologijos), gebančių kurti naujus produktus ir technologijas bei pradėti savo verslą, steigiant naujas biotechnologijos įmones.
Šiais metais Vytauto Didžiojo universitetas pirmą kartą kviečia abiturientus rinktis Biotechnologijos bakalauro studijas Kaune. Biotechnologus čia ruoš aukštos kvalifikacijos dėstytojai, daug dėmesio skirsiantys ne tik teoriniams, bet ir praktiniams studentų įgūdžiams laboratorijose formuoti.
Pasinaudojant ES Struktūrinių fondų parama VDU sukurta kokybiška molekulinės biologijos, biochemijos ir biotechnologijos studijų bazė, kuri pastaraisiais metais dar labiau atnaujinama ir praturtinama, dalyvaujant biotechnologijos ir kitose nacionalinėse kompleksinėse programose. Baigę studijas, bakalaurai galės toliau studijuoti biochemijos, molekulinės biologijos ir biotechnologijos bei kitose su biotechnologija ir molekuline biologija susijusiose magistratūros programose, dirbti biotechnologijos, farmacijos, maisto pramonės, žemės ūkio ar bioenergetikos pramonės įmonėse.
Biotechnologijos pagrindinių studijų programą VDU parengė Biologijos katedra, kuri nuo 1994 m. vykdo magistro studijų programą „Molekulinė biologija ir biotechnologija“. Taigi, baigę biotechnologijos bakalauro studijų programą ir įgiję bakalauro laipsnį, studentai galės tęsti studijas ne tik kituose universitetuose, bet ir toje pačioje aukštojoje mokykloje. Kiekvienais metais į universiteto vykdomą II studijų pakopos programą „Molekulinė biologija ir biotechnologija“ priimama 12–15 studentų. Baigę studijas, absolventai galės dirbti įvairiose biotechnologijos, biofarmacijos ir maisto pramonės įmonėse, biotechnologijos, biofarmacijos ir aplinkos apsaugos mokslinius tyrimus atliekančiose mokslo ir studijų institucijose.
Biotechnologijos bakalauro studijų programą vykdys didelę mokslinio ir pedagoginio darbo patirtį turintys specialistai, sėkmingai dalyvaujantys įvairiuose ES ir Lietuvos moksliniuose projektuose. Biologijos katedros dėstytojai kartu su kolegomis iš kitų Gamtos mokslų fakulteto ir universiteto padalinių sudaro aukštos kvalifikacijos dėstytojų komandą. Prisijungs ir kviestiniai dėstytojai iš kitų Lietuvos mokslo institucijų: Fizinių ir technologijos mokslų centro, VU Biochemijos, VU Imunologijos, Lietuvos miškų, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutų. Biotechnologijos studijų programos pagrindų ir specialaus lavinimo dalių dalykus dėstys 6 Lietuvos mokslo premijos laureatai, 3 Lietuvos mokslų akademijos nariai, profesoriai.

Daugiau informacijos teikia:

Vytauto Didžiojo universiteto
Gamtos mokslų fakultetas
Prof. Gintautas Saulis
El. paštas: g.saulis@gmf.vdu.lt
Tel. 8 (37) 327 917

 

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.