Baltarusijos doktorantams – VDU dėstytojų konsultacijos

1162

Vasario 4–10 dienomis Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vyksta susitikimas su doktorantais iš Baltarusijos, kurie čia atvyko pagal Tarptautinę doktorantūros programą. Svečius konsultuoja ir jiems paskaitas skaito VDU dėstytojai.

Atvykusieji doktorantai dalyvauja Tarptautinėje doktorantūros programoje, kuri skirta jauniesiems mokslininkams, negalintiems vykdyti savo tyrimų Baltarusijoje dėl nepalankių socialinių bei politinių sąlygų.

Programos atstovas ir pagrindinis koordinatorius Baltarusijoje A. Kazakevičius sakė, kad doktorantūros laipsnio siekiantiems bei socialiai ir politiškai jautresnėmis temomis  besidomintiems studentams yra užkertami keliai tyrinėti dominančias sritis: „Dėl vyraujančių politinių pažiūrų, pasirinktų temų istorinio jautrumo, dėl akademinės biurokratijos bei kitų socialinių veiksnių, doktorantams yra sudėtinga plėtoti juos dominančius tyrimus. Jie taip pat neturi galimybių palikti šalį 3 ar 4 metams ir išvykti studijoms kažkur Europoje“, – paaiškino programos koordinatorius. Jo teigimu, ši programa yra akademiškai svarbi ir būtina, nes suteikia galimybes doktorantų savirealizacijai.

Konsorciumas, sudarytas iš Baltarusijos nevalstybinių organizacijų, inicijavo ir nuo 2012 m. pradėjo vykdyti doktorantūros programą – vieną iš nedaugelio alternatyvų valstybinei doktorantūrai, kuria Baltarusijos žmonės gali naudotis ilgesniam laikui neišvykdami iš šalies. Ši programa trunka trejus metus. Doktorantai kas pusmetį išvyksta į savaitės trukmės sesiją, kuri organizuojama Lietuvoje, Lenkijoje bei kitose Europos valstybėse. Disertacijos gynimai vyksta eksternu viename iš universitetų-partnerių.

Pirmoji išvažiuojamoji sesija vyksta būtent Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Šio susitikimo organizatoriai bei įgyvendintojai yra LDK institutas ir VDU Česlovo Milošo slavistikos centras.

Vienas iš pagrindinių sesijos organizatorių ir šio susitikimo koordinatorių Lietuvoje – VDU Istorijos katedros docentas dr. Rūstis Kamuntavičius. Jo teigimu, ši doktorantūros programa suteikia unikalią galimybę jauniesiems Baltarusijos mokslininkams tyrinėti tas mokslines temas, kurių jų valstybėje vykdyti negalima dėl griežtos politinės kontrolės ir cenzūros.

Šios sesijos metu siekiama padėti Baltarusijos doktorantams kritiškai vertinti savo tyrimus, jų koncepcijas, strategijas. Bandoma konkretizuoti tyrimų objektus, taip pat aptariamos tolesnės šios doktorantūros programos sąlygos bei perspektyvos.

Užsiėmimų metu Baltarusijos doktorantai pristato savo tyrimų gaires, juos konsultuoja bei paskaitas veda VDU dėstytojai. „Šios paskaitos yra labai įdomios ir ypatingai naudingos mūsų doktorantams, nes jie turi galimybę ne tik įgyti naujų žinių, bet ir diskutuoti su lektoriais jiems aktualiais klausimais“, – sakė A. Kazakevičius.

Atvykusiųjų tarpe yra ir Baltarusijos universitetuose dėstančių dėstytojų. Kartu su doktorantais, sesijos metu susitikimuose dalyvavo 11 baltarusių akademikų. Daugumos šios programos studentų pasirinktos temos siejosi su istorija ir politikos mokslais, tačiau visos sutinkamos gairės išsidėstė humanitarinių mokslų rėmuose.

Nuotr. Justino Petkaus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.