Bakalauro studijos: naujos ir atnaujintos programos

1650

Nuo birželio 1 d. registruojami prašymai priimti studijuoti į Lietuvos universitetus ir kolegijas – stojantieji kviečiami pildyti stojimo paraiškas internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. VDU šiemet stojantiesiems siūlo pirmosios pakopos ir vientisąsias, dvigubą ar mokytojo kvalifikaciją suteikiančias, gretutines bei nuotolines studijų programas.

Bakalauro programų sąrašą galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse, o išsamesnius aprašus – bakalauro studijų programų skiltyje.

Naujos bei atnaujintos studijų programos

Ekonomikos ir vadybos fakultetas stojantiesiems šiemet siūlo naują Europos ekonomikos bakalauro studijų programą, dėstomą anglų kalba. Pasirinkusieji šią programą studijuos dar vieną iš pagrindinių Europos šalių kalbų (vokiečių, prancūzų arba ispanų) bei tų šalių ekonomiką. Absolventai galės vertinti organizacijų ekonominę veiklą ir finansus besikeičiančioje makroekonominėje aplinkoje bei dirbti ekonomikos analitikais tarptautinėse Europos šalių įmonėse, Lietuvos verslo įmonėse ir organizacijose, viešajame sektoriuje, kur plėtojami ryšiai su Europos šalimis.

Gamtos mokslų fakultete bus galima rinktis naują Energijos technologijų studijų programą, rengiančią aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos energetikos srities profesionalus, turinčius visapusišką supratimą apie tradicinių ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo technologijas. Trečiaisiais studijų metais studentai galės rinktis vieną iš kelių specializacijų: tradicinės energijos technologijas, atsinaujinančios energijos technologijas arba energijos technologijų ekonominį ir teisinį vertinimą.

Humanitarinių mokslų fakultetas stojančiuosius sieks sudominti atnaujinta, šiuo metu vienintele Lietuvoje Etnologijos studijų programa, kurioje teikiamos žinios apie dvasinę ir materialinę kultūrą, tradicinį ir šiuolaikinį folklorą, tautodailę, etninę muziką ir choreografiją, subkultūrinių grupių tyrimų rengimą.

Šioje programoje studijuojama ne tik tradicinė lietuvių bei kitų tautų kultūra, bet ir šiandieniniai kultūros pokyčiai. „Kas gi kitas, jei ne mes, lietuviai, imsimės įdomių ir reikalingų tyrimų, pavyzdžiui, tyrinėsime šiuolaikinę moksleivių kultūrą – anekdotus, sadistinius eilėraštukus, šimtadienių, išleistuvių šventimą. Juk smagu tirti savo etnografinį regioną, užrašyti ten gyvuojantį folklorą, ieškoti talentingų pasakotojų, gebančių perteikti
praeities dvasią ir taip padedančių suvokti pačiam save“, – pasakojo VDU Kultūrų ir etnologijos katedros vedėja Laima Anglickienė.

Universitetas taip pat siūlo atnaujintą Lietuvių filologijos bakalauro studijų programą, kurioje ypač akcentuojamas taikomasis pobūdis, tarpdalykinis požiūris į literatūrą, daug dėmesio skiriama kalbos ir literatūros sąsajoms su reklama, kultūra, medijomis.

Informatikos fakultetas kviečia rinktis Informatikos studijų programoje siūlomą naują „Programų sistemų“ specializaciją. Atsižvelgiant į augančią programinės įrangos kūrėjų paklausą, studentai šioje specializacijoje gilins programinės įrangos inžinerijos žinias ir įgūdžius, išmoks kurti programas ir valdyti sudėtingus programinės įrangos projektus įvairioms technologinėms platformoms. Nuo 2013 m. rugsėjo šalia pagrindinės studijų programos studentai galės rinktis gretutinę Kompiuterinių kūrybinių industrijų technologijų programą.

Socialinių mokslų fakultete akį turėtų patraukti atnaujinta Sociologijos ir antropologijos studijų programa – čia ruošiami specialistai, galintys tirti visuomenės sektorių veikimo bei procesų sąlygas, identifikuoti ir spręsti iškylančias problemas. Absolventai galės dirbti įvairiose visuomenės nuomonės ir rinkos bei socialinių tyrimų institucijose, biudžetinėse įstaigose, verslo įmonėse, reklamos ir viešųjų ryšių agentūrose, žiniasklaidoje ir kitose visuomenės gyvenimo srityse, kuriose būtinos žinios apie darbuotojų tarpusavio socialinius santykius ir visuomenės sektorių socialinius procesus bei reikalingi gebėjimai pažinti socialines problemas ir atlikti tyrimus.

Menų fakultetas siūlo naują Kūrybinių industrijų studijų programą, skirtą tiems, kurie sieja savo ateitį su kultūrinių bei kūrybinių industrijų projektais. Čia studentai įgis specialybinių žinių apie kultūrines ir kūrybines industrijas bei jų situaciją pasaulio rinkoje, kūrybos ekonomiką, kultūros politiką. Tarp karjeros galimybių – darbas galerijose, medijų ir IT įmonėse, teatruose, kino studijose, žiniasklaidoje, reklamos, turizmo, pramogų ir kitose industrijose.

„Studentai turės išskirtinę galimybę įvairių sričių žinias sieti su plataus šiuolaikinio meno lauko procesų pažinimu. Be to, praktinio pobūdžio baigiamieji darbai galės dalyvauti savotiškame geriausios verslo idėjos konkurse, kurio laimėtojai turės unikalią galimybę pelnyti konsultacinę ar finansinę paramą ir savo idėjas plėtoti būsimame naujų verslo iniciatyvų centre VDU. Taigi, baigę mokslus, gabiausi studentai rankose turės ne tik diplomą, bet ir savotišką bazę, „krepšelį“ verslui pradėti“, – programos stipriąsias puses pristatė VDU Menų fakulteto docentė Jūratė Tutlytė.

VDU Muzikos akademijos Atlikimo meno bakalauro studijų programa pasipildė nauja specializacija – nuo šiol be dainavimo, džiazo, fortepijono, styginių, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, akordeono, galima rinktis ir choro dirigavimo specializaciją.

Išsamią informaciją apie visas VDU siūlomas bakalauro ir magistrantūros programas galima rasti leidinyje „Studijos Vytauto Didžiojo universitete 2013“.

Dvigubos kvalifikacijos programos

Baigusiems Religijos pedagogikos,Karjeros ir profesinio konsultavimo bei Muzikos pedagogikos studijų programas kartu su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu suteikiama ir mokytojo kvalifikacija.

Įstojusiems į universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas 2013 m. bus suteikta galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų gretutinėje programoje. Pavyzdžiui, įstojus į Matematikos ir jos taikymo studijų programą ir tuo pačiu metu išklausius Filosofijos gretutinės programos dalykus, kartu su Matematikos ir jos taikymo programos diplomu galima gauti Filosofijos gretutinės programos baigimo pažymėjimą.

Tikslinio finansavimo vietos

Vykdant valstybės užsakymą, dalis studentų bus priimami į tikslines studijų vietas, kurios paskirtos studijų programoms, rengiančioms valstybei reikalingus specialistus. 2013 m. Vytauto Didžiojo universitetui taip pat skirtos tikslinės vietos:Etnologijos studijų programai – 10, o Katalikų teologijos studijų programoms – 4.

Taip pat universitetui skirtas tikslinis finansavimas menų studijoms – 7 grantai. Du iš jų skirti naujųjų medijų meno studijų programai, penki – atlikimo menui (1 – fortepijono, 2 – styginių instrumentų ir 2 – pučiamųjų instrumentų specializacijoms). Skirstant tikslinį finansavimą, atsižvelgiama į meno atlikėjų poreikį valstybės mastu ir jų galimybes įsidarbinti, studijų programos specifiką ir kokybę, regioniškumą ir galimybę pripažintiems menininkams atsirinkti stojančiuosius pagal savo kriterijus.

Stojantieji, norintys kandidatuoti į tikslinio finansavimo vietas, šį savo ketinimą turės pažymėti LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Daugiau informacijos

Visą aktualią informaciją stojantieji gali sužinoti LAMA BPO tinklalapyje bei VDU rūmuose įsikūrusiame LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punkte (K. Donelaičio g. 52–116, Kaunas). Stojantieji rūpimus klausimus taip pat gali pateikti telefonu (8 37) 323 206, elektroniniu paštu darbuotojai@smt.vdu.lt, naudojantis programa „Skype“ (VDU.moksleiviams) ir socialiniame tinkle „Facebook“. Svarbiausia ir aktualiausia informacija apie studijas VDU skelbiama ir nuolat atnaujinama VDU tinklalapyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.