Baigėsi dokumentų pateikimas konkursui VDU rektoriaus pareigoms užimti

2967

Rugpjūčio 18 d. pasibaigė viešas tarptautinis konkursas, kurio metu buvo registruojami kandidatai Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus pareigoms užimti.

2010 metų rugpjūčio 19 dieną VDU tarybos įgaliota komisija, vadovaujama VDU tarybos pirmininko pavaduotojo akademiko Jurgio Vilemo, atplėšė vokus su kandidatų į rektoriaus pareigas dokumentais. Į VDU rektoriaus postą pretenduoja šiuo metu rektoriaus pareigas einantis prof. Zigmas Lydeka. VDU rektoriaus rinkimais susidomėjo ir Maltos universiteto profesorius Mark Paul Brincat.

„Informacija apie konkursą buvo skelbiama ne tik nacionalinėje žiniasklaidoje, bet ir Europos universitetų asociacijos tinklalapyje bei naujienlaiškyje. Nenuostabu, kad sulaukėme ir užsienio profesoriaus prisistatymo. Tačiau profesorius M. P. Brincat iki šiol nepateikė galutinio sutikimo dalyvauti konkurse eiti rektoriaus pareigas“, – sakė komisijos narys prof. Juozas Augutis.

Rugpjūčio 25 d., trečiadienį, 10.30 val. šaukiamas VDU Tarybos posėdis, skirtas pretendento į rektoriaus pareigas susitikimui su Tarybos nariais ir Universiteto bendruomene. Susitikimas vyks VDU rūmuose Gedimino g. 44, 203 auditorijoje. Numatyta ir tiesioginė transliacija į tame pačiame pastate esančią 303 auditoriją, taip pat transliacija internetu (universiteto tinklalapyje mindaugas.vdu-lt.tit.lt). 11.30 val. vyks VDU tarybos posėdis, kurio metu ir bus renkamas naujas VDU rektorius, o jam pasibaigus, nuo 12 val. kviečiama spaudos konferencija (203 auditorijoje).

Kaip numatyta Vytauto Didžiojo universiteto statute, Rektorius leidžia įsakymus, skatina darbuotojus ir studentus, atsako už universiteto finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, rūpinasi teikiamo aukštojo išsilavinimo, mokslinių tyrimų, kultūrinės ir meninės veiklos lygiu, taip pat atlieka kitas funkcijas.

Universiteto rektorių 5 metų kadencijai ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Universiteto taryba.

VDU Taryba yra kolegialus valdymo organas, kuris tvirtina universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą, svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus universiteto struktūros pertvarkos planus, nustato universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių. Taryba taip pat nustato universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus, rūpinasi parama universitetui bei atlieka kitas funkcijas. Universiteto taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.