Atviri idėjoms ir pasauliui

3558

Tiek studijų kokybę, tiek mokslo pažangą universitete užtikrina ir jo tarptautiškumas. Tai rodiklis, kuris atskleidžia universiteto patrauklumą bei jo svarbą tarptautinėje akademinėje bendruomenėje. 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) tarptautiškumo plėtotei skiria ypatingą dėmesį. Pasak VDU rektoriaus prof. Zigmo Lydekos, dar 1989 m. atkūrus universitetą, atvykę Lietuvos išeivijos atstovai skaitė čia paskaitas. O šiandien VDU bendrauja su daugybe pasaulio universitetų, mokslininkų, vykdo projektus, studentų ir darbuotojų mainus, tobulina studijų bei mokslo tyrimų sistemą. „Atvirumas idėjoms ir pasauliui“ – tai siekis ir nuostata, kurią universitete stengiamasi diegti suteikiant platesnį požiūrį kiekvienam studijuojančiam ar peržengusiam akademinės institucijos slenkstį. 

Galimybė studijuoti daugelyje pasaulio valstybių

VDU išsiskiria savo liberalia sistema ir požiūriu, tad programose tarpkultūrinis aspektas – ypatingai svarbus. Atsiveriant kitoms kultūroms, pažįstant jas plečiama ne tik erudicija ar gerinami komunikaciniai gebėjimai, bet ir ugdomas etninis bei kritinis požiūris. 

Pasak VDU Viešųjų ryšių prorektorės prof. Auksės Balčytienės, šiandien mus supantis pasaulis labai įvairus, greitai kintantis, o kartais net sunkiai atpažįstamas, dėl to galimybė išmėginti studijas užsienyje plečia ne tik studento akiratį, bet ir pasaulinio konteksto suvokimą. „Gyvendami mažoje valstybėje esame dar labiau persmelkti globalėjančio pasaulio netikrumo. Tad norėdami geriau jį pažinti, privalome ne tik jį tyrinėti, bet ir mokėti struktūrizuoti; atsižvelgiant ne tik į geografinį, bet ir į politinį, kalbinį bei kultūrinį kontekstą. Šios pasaulinės tendencijos liudija vis didėjančią regionistikos studijų svarbą. O tokios VDU programos kaip Rytų Azijos regiono studijos bei Baltijos regiono studijos – itin aktualios šių dienų Lietuvoje. Jomis siekiama išugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, sugebančius jausti dabarties pasaulio pulsą ir įvairiapusiškai išmanančius atskirų pasaulio regionų specifiką. Tuo tarpu nuolat plėtojami tarptautiniai universiteto ryšiai suteikia galimybę, visų fakultetų studentams įgyti unikalios patirties, studijuojant užsienio universitetuose,“ –  teigė prorektorė. 

Šiandien universitetas bendradarbiauja net su 197 „LLP / Erasmus“ programos partneriais iš 30 Europos šalių, priklauso 19 Senojo žemyno universitetų vienijančiam „Campus Europae“ tinklui bei yra pasirašęs 92 dvišalio bendradarbiavimo sutartis su 32 pasaulio valstybių aukštojo mokslo institucijomis. Tad dažnas studentas turi galimybę bent kelis mėnesius pastudijuoti universitete Armėnijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Estijoje, Gruzijoje, Italijoje, Izraelyje, Japonijoje, JAV, Kanadoje, Kazachstane, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Malaizijoje, Meksikoje, Norvegijoje, Pakistane, Pietų Korėjoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Taivane, Ukrainoje, Vengrijoje, Vokietijoje, D. Britanijoje ar Kinijos Liaudies Respublikoje ir kitose šalyse.

Šiuo metu jau užmegzti ryšiai ir pradėtos derybos dėl sutarčių su Pietų Amerikos universitetais: Brazilijos (Valstybiniu Londrina universitetu), Argentinos (Universidad Empresarial Siglo 21), Čilės (Universidad de Santjago de Chile), Urugvajaus (Universidad de Catolica del Uruguay) bei Meksikos (Associacion Mexicana para la Education). Taip pat pradėtos derybos ir Pietryčių Azijoje: su dviems universitetais Indijoje (Delio ir Jawaharlal) ir vienu Indonezijoje (Padjadjaran) bei siekiama surasti potencialių partnerinių universitetų Tailande ir Singapūre.

Tačiau šis bendradarbiavimas anaiptol nėra vienpusis. Šiuo metu universitete yra parengta 21 studijų programa (4 bakalauro, 17 magistro) dėstoma anglų kalba bei skirta užsienio studentams. Pavyzdžiui, pagal dvišalius mainus į universitetą atvyksta studentai tiek iš artimų kaimynių – Latvijos, Ukrainos, Gruzijos, tiek ir iš tolimųjų, mums egzotiškų kraštų – Japonijos, Brazilijos, Pietų Korėjos, Pakistano. Be to, užsienio studentams iš viso pasaulio kasmet vis patrauklesnė atrodo galimybė studijuoti VDU laisvojo klausytojo statusu. 

Vizituojančių dėstytojų gausa

Studijuojant VDU yra galimybė ne tik išmėginti studijas kitų šalių universitetuose, bet ir pasiklausyti aukščiausio lygio užsienio dėstytojų paskaitų.

Pasak VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto prodekanės dr. Jurgos Jonutytės, VDU bendruomenė – ir studentai, ir dėstytojai – turi galimybę įsijungti į iš viso pasaulio atvykstančių dėstytojų rengiamus seminarus, diskusijas ar klausyti paskaitas. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai tokiu būdu užmezga kontaktus su savo srities specialistais, su kuriais toliau tęsia bendradarbiavimą ir tokiu būdu kelia savo mokslinės veiklos tarptautinę vertę.

Visuose VDU fakultetuose gausu lektorių iš užsienio. Pavyzdžiui, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete paskaitas skaito tokie žinomi profesoriai kaip Josip Zanki iš Zadaro universiteto (Kroatija), Anna Devic iš Dogus universiteto (Turkija), Aušra Park iš JAV, Fabian Goppelsröder  iš Potsdamo universiteto (Vokietija), Saulius Sužiedėlis iš Milersvilio universiteto (JAV). Paskaitų ciklas ar seminarai skirti ne tik PMDF studentams, juose gausiai dalyvauja ne tik kitų fakultetų studentai, bet ir visa VDU bendruomenė.

Teisės fakulteto prodekano Mindaugo Biliaus teigimu, visuomenėje kartais klaidingai manoma, kad atvykstantys specialistai iš užsienio moko Lietuvos teisės. Į Teisės fakultetą atvykstantys dėstytojai moko tarptautinio pobūdžio teisinių dalykų (tokių kaip Europos sutarčių teisė, Tarptautinė viešoji teisė, Intelektinės nuosavybės apsauga ir pan.), kurie dėstomi lyginamuoju pobūdžiu. Prodekano teigimu, į Lietuvą stengiamasi pasikviesti aukščiausio lygio dėstytojus, savo srities profesionalus, kurie mūsų studentams gebėtų perteikti savo srities žinias. 

Kiekvienais metais Teisės fakultetas sulaukia profesorių iš skirtingų pasaulio šalių. Šiais metais VDU teisės studentai turėjo galimybę klausytis praktikuojančios teisininkės ir JAV Arkanzaso universiteto dėstytojos Teresa Farah paskaitų apie tarptautinę sutarčių teisę. Šios dėstytojos klientų sąraše galima rasti netgi Dubajaus vyriausybę. Lyginamosios patentų teisės dalyką studentams dėstė buvęs Patentų kooperacijos sutarties agentūros vadovas bei Pasaulio intelektualinės nuosavybės organizacijos direktoriaus patarėjas, William Mitchell Teisės koledžo (JAV) profesorius Jay Erstling. Lyginamosios teisininkų etikos paskaitas dėstė buvęs JAV prezidento B. Klintono vyriausybės etikos komisijos ir Tuckerio vyriausybės Etikos padalinio narys, Arkanzaso (JAV) advokatūros profesinės etikos ir pažeidimų komiteto narys, teisėjų etikos patariamojo komiteto narys Howard W. Brill. 

Prodekano M. Biliaus nuomone, šio dėstytojo paskaitos buvo be galo naudingos studentams, kadangi šiuo metu teisminės valdžios šakos ir teisininkų profesinės bendruomenės prestižas visuomenėje Lietuvoje yra menkas, teisininkai neretai kaltinami teisiniu nihilizmu, klanine sistema, protekcionizmu. Todėl studentams svarbu perteikti, ko visuomenė tikisi ir turėtų tikėtis iš teisininko profesijos, kaip visa tai dera ar galbūt nedera su profesiniais lūkesčiais teisininkų atžvilgiu ir bendraisiais principais, kurie daro įtaką teisininko profesinei veiklai bei jos pobūdžiui. 

Baigusiems studijas ir užsienio universitetų sertifikatai

Vytauto Didžiojo universitetas gali didžiuotis ne tik gausiu profesorių iš užsienio būriu. Baigus studijas Teisės ir Socialinių mokslų fakultetuose studentai be VDU diplomų gauna ir užsienio universitetų sertifikatus. 

Teisės fakultetas dar 2001 m. pasirašė unikalią sutartį su Michigan State universiteto (MSU) Teisės koledžu. Remiantis šia sutartimi VDU Teisės fakulteto absolventams kartu su studijų baigimo diplomais įteikiami MSU transnacionalinės teisės sertifikatai, kartu liudijantys ir VDU teisės programos kokybiškumą bei pripažinimą tarptautinėje erdvėje. VDU yra pirmas Lietuvoje ir vienas iš nedaugelio universitetų Europoje, pasirašiusių tokio pobūdžio sutartį su vienu prestižiškiausių JAV ir vienu iš geriausių pasaulio universitetų.

Socialinės antropologijos centro vadovo prof. Vyčio Čiubrinsko „Fulbright“ mokslininkų apsikeitimo programos metu užmegzti ryšiai su Pietų Ilinojaus (JAV) universitetu išsivystė į itin artimą bendradarbiavimą. Nuo 2011 m. šios aukštosios mokyklos profesoriai, pripažinti socialinės antropologijos specialistai, VDU dėsto specialų 4 kursų modulį „Tarpkultūrinis supratimas“, kurį išklausiusiems studentams įteikiami Pietų Ilinojaus universiteto sertifikatai. 

Pasak profesoriaus, į VDU atvyksta dėstytojai iš JAV, Vokietijos, Šveicarijos, kitų pasaulio šalių ir skaito paskaitas apie dalykus, kurie pas mus nedėstomi: apie Š. Amerikos etninius, klasinius, rasinius konfliktus, šiuolaikinių Lotynų Amerikos indėnų tapatybės politiką, amžiaus ir lyčių vaidmenis bei mafijos fenomeną Viduržemio jūros regione ir t. t. Svečiai atveža ne tik kitokį požiūrį į konfliktus, įvairovę ar socialinę kaitą, bet ir savo dėstymo kultūrą, suteikia studentams tarptautinės patirties – nereikia niekur važiuoti, jie aplanko mus, o tai, manau, didelė privilegija.

V. Čiubrinsko teigimu, ši programa turėtų užpildyti atsivėrusią mokslinių tyrimų spragą – iki šiol trūksta nuoseklių, nuodugnių tyrimų bendruomenių viduje, betarpiškai apčiuopiant, kaip iš tiesų gyvena ir ką jaučia skirtingų kultūrų žmonės.

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto (EVF) magistrantūros studijų studentai taip pat gali pasirinkti dvigubo diplomo studijas. Finansų ir bankininkystės bei Marketingo ir tarptautinės komercijos magistrantūros studentai turi galimybę antrus metus studijuoti Belgijos Liuveno katalikiškojo universiteto Liuveno vadybos mokykloje. Sėkmingai baigusiems studijas studentams įteikiami du diplomai: VDU ir Liuveno katalikiškojo universiteto. Pasak EVF prodekanės prof. Valdonės Darškuvienės, studentai, baigę dvigubo diplomo magistrantūros studijų programą, ne tik perims kelių šalių ir aukštųjų mokyklų geriausią patirtį ar atliks praktiką tarptautinėse kompanijose bei organizacijose, bet ir laisviau jausis tarptautinėje darbo rinkoje.

Tačiau vien bendradarbiavimu su Belgijos universitetu VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas neapsiriboja. Jau dabar rengiama to paties pobūdžio sutartis su Italijos Trento universitetu. Nuo 2013 m. Tarptautinės ekonomikos magistrantūros studentai turės galimybę antrus metus studijuoti ir semtis žinių iš geriausių Italijos dėstytojų ir pabaigus šias studijas, be VDU diplomo gauti dar vieną – Trento universiteto. Taip pat artimiausiu metu vykdant skirtingų krypčių magistrantūros studijų programas bus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Estijos Tartu ir Latvijos universitetais. 

Tuo tarpu Socialinio darbo magistro studijų studentai turi neeilinę galimybę paskaitas klausyti kartu su studentais iš Čikagos Loyola universiteto (JAV) studentais. Du šios studijų programos dalykai („Veiklos tyrimas siekiant socialinio teisingumo globaliame kontekste“ ir „Sociokultūrinių problemų tarpkultūrinis kontekstas“) yra dėstomi kartu su Čikagos Loyola universitetu vaizdo konferencijų būdu. VDU ir JAV universiteto dėstytojai ir studentai realiu laiku kartu diskutuoja bei rengia bendrus projektus. Išklausius šiuos dalykus ir sėkmingai išlaikius egzaminus, už juos studentams išduodamas Čikagos Loyola universiteto sertifikatas. Šiemet studentams juos įteikė šio universiteto Socialinio darbo instituto profesorė Katherine Tyson.

Anot Socialinių mokslų dekano prof. Jono Ruškaus, tokių video paskaitų nauda studentams – didžiulė. „Studentai pamato savo specialybę globaliame kontekste, gali įvertinti, kaip sprendimai dėl analogiškų problemų priimami kitos kultūros kontekste. Galų gale į tarptautinę erdvę išeina ne tik studentai, bet ir dėstytojai, kurie gali dalintis patirtimi bei įžvalgomis su kolegomis, turinčiais kitokią patirtį. Aktualu tai, kad toks bendravimas svarbus abiem pusėms. JAV studentams įdomi mūsų patirtis, nes dažnas neturi galimybės atvykti studijuoti į Europą. Kaip pavyzdį dar galiu pateikti Lietuvoje įsitvirtinusį „Jaunimo linijos“ projektą. JAV to nėra, tad jiems labai įdomi mūsų patirtis. Galų gale, pradėjęs dirbti studentas su savimi į darbo vietą atsineš ne tik atestatą ar sertifikatą, bet ir tarpkultūrinę patirtį, kuri leis jam matyti įvairesnius galimų problemų sprendimo būdus,“ – teigia dekanas. 

Dar norėtųsi išskirti Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetą (PMDF), kuris dalyvauja bendrojoje penkių Europos universitetų magistro studijų programoje „Tarpdisciplininė Rytų Europos tyrimų ir studijų magistrantūra – MIREES“.

Pasak PMDF prodekano dr. Lino Venclausko, programą koordinuoja Bolonijos universitetas, tačiau studentai bent vienam semestrui renkasi studijas ir partneriniuose universitetuose, tame tarpe ir VDU, esant poreikiui studentai gali pasilikti ir visiems mokslo metams diplominių darbų rašymui. VDU dėstytojai taip pat nuolat važiuoja skaityti paskaitų šioje programoje Bolonijos universitete, prof. Ineta Dabašinskienė priklauso programos strategavimo ir įgyvendinimo grupei, tad VDU pozicija turi reikšmės ne tik įgyvendinime, bet ir programos perspektyvų kūrime. Studijos pradedamos ir baigiamos Bolonijos universitete, bet programos absolventų diplomuose taip pat yra ir VDU antspaudas bei atstovo parašas.

Skleidžiant daugiakalbystės idėją

Tarptautiškumo plėtotė universitete neatskiriama nuo kalbų mokymo daugiakalbės kompetencijos tobulinimo ir kalbinio universiteto bendruomenės pasirengimo dalyvauti tarptautiniuose studijų, mokslo, verslo, kultūriniuose ir asmeniniuose projektuose. VDU siekiama sukurti optimalią užsienio kalbų mokymosi sistemą derinant studentų norus ir galimybes, profesines veiklos ir tarptautinio bendradarbiavimus. 

VDU veikiantis Užsienio kalbų centras (UKC) savo paskirtimi ir kryptinga, aktyvia veikla prisideda prie tarptautiškumo dimensijos plėtotės, daugiakalbystės politikos ir tarpkultūriškumo įgyvendinimo. 

Pasak UKC direktorės pavaduotojos doc. dr. Vilmos Bijeikienės, VDU Užsienio kalbų centras išskirtinis Lietuvos ir Europos universitetų kontekste ne tik siūlomų kalbų gausa, kuri šiais metais, prijungus kirgizų, katalonų ir suomių kalbas, išaugo iki 30.  UKC siūlomų kalbų gali mokytis visų universiteto fakultetų ir specialybių studentai. Grupėse kartu su studentais kalbinę kompetenciją gali tobulinti VDU bendruomenės nariai – dėstytojai, administracijos darbuotojai – bei visi Kauno visuomenės nariai.

Visų užsienio kalbų pasirinkimas nėra ribojamas priklausomai nuo specialybės. Mokoma ne tik bendrosios kalbos, taip pat siūlomi specializuoti anglų kalbos dalykai – verslo, teisės, politikos, pasiruošimo standartizuotiems testams. Jau galima studijuoti ir profesinei veiklai skirtą vokiečių kalbą bei verslo rusų kalbą. Taip pat suteikiama galimybė rinktis kursus, kuriuose pažindinama su arabų, islamo, Antikos, turkų ir kitomis kalbomis bei kultūromis.

„Plečiama neformalaus mokymo pasiūla, vedamos interaktyvios įvairių kalbų pamokos moksleiviams, siūlomi vakariniai, vasaros kalbų kursai visuomenei, 2012 rudens semestre anglų kalbos mokėsi grupė iš Kinijos. Veikia kalbų ir kultūrų mylėtojų klubai: rytų bičiulių sambūris „Diwan“ ir Servanteso ispanų kultūros klubas,“ – centro veiklas vardina V. Bijeikienė.

Be to, ir pats UKC pasižymi tarptautiškumu; ispanų, katalonų, italų, rusų, estų, korėjiečių, kinų, serbų, prancūzų, kirgizų, švedų ir lenkų kalbas universitete dėsto gimtakalbiai dėstytojai.

Daugiau informacijos teikia:
Agnė Taurinskaitė
VDU Viešosios komunikacijos tarnybos
Vyr. specialistė
Tel.: (8 37) 327 868
El. paštas: a.taurinskaite@vkt.vdu.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.