Atvira visuomenė Lietuvoje po 25 metų

1247

Spalio 26 d., pirmadienį, 18 val., VDU teatro salėje (S. Daukanto g. 27) vyks diskusija „Atvira visuomenė Lietuvoje po 25 metų“, kurioje dalyvaus buvę Atviros Lietuvos fondo (ALF) valdybos nariai ir darbuotojai: prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Leonidas Donskis, Zina Baltrėnienė, Virginija Būdienė, prof. Šarūnas Liekis, prof. Irena Veisaitė.

Atviros Lietuvos fondo (ALF) misija – plėtoti atviros visuomenės idėją, skatinti brandžios, atsakingos, aktyvios, tolerantiškos pilietinės visuomenės formavimąsi Lietuvoje, prisidėti prie Lietuvos žengimo demokratijos, žmogaus teisių, teisinės valstybės keliu. ALF daug prisidėjo prie Lietuvos elito ugdymo, demokratijos kokybės ir institucinės kultūros tobulinimo  šalyje. Iki 2008 m. ALF dėka buvo įvykdyta virš 40 programų, išleista virš 350 knygų, skirta per 60 milijonų JAV dolerių projektams, sukurtos 26 nevyriausybinės organizacijos bei nepriklausomos programos.

Kiek ALF veikla buvo sėkminga? Ar ji galėjo iš esmės pakeisti Lietuvos būvį? Ar ALF atliko savo misiją? Į šiuos ir kitus svarbius klausimus sieks atsakyti diskusijos dalyviai.

Renginį organizuoja VDU ir  Jaunimo karjeros centras.

Apie Atviros Lietuvos fondą

Atviros Lietuvos fondas (ALF) yra vienas iš daugiau nei  penkiasdešimties fondų ir organizacijų, kuriuos Rytų ir Vidurio Europos, Azijos, Afrikos šalyse, Haityje įkūrė JAV finansininkas ir garsus XX a. pabaigos filantropas George Sorosas. Visus šiuos fondus sieja atviros visuomenės idėja. Fondai bendradarbiauja, dalijasi patirtimi, vykdo bendras programas, tačiau išlieka savarankiški. Aukščiausias jų valdymo organas yra nacionalinės valdybos.

ALF pradėjo savo veiklą 1990 m. spalį kaip nepriklausoma nevyriausybinė nepelno organizacija, kurios pagrindinis tikslas buvo remti atviros, demokratinės, pilietinės visuomenės kūrimąsi pereinamuoju laikotarpiu. Šis tikslas išlieka ir šiandien, nors fondo programų spektras, jų prioritetai keičiasi. ALF kasmet aptaria ir apibrėžia savo strategiją, atsižvelgdamas į visuomenės politinių ir socialinių permainų raidą.

ALF siekis – puoselėti atvirą visuomenę, siekti įtvirtinti jos idealus ir vertybes valstybės institucijų lygiu, neleisti įsigalėti valdžios ar tiesos monopoliui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.