ASC įsijungė į Baltijos šalių Azijos studijų aljansą

1170

VDU Azijos studijų centras tapo viena iš penkių institucijų, įsteigusių Baltijos šalių Azijos studijų aljansą (Baltic Alliance for Asian Studies, BAAS). Balandžio 5 d. centras ir kitos keturios institucijos, vykdančios Azijos studijas Baltijos šalyse, pasirašė Baltijos šalių Azijos studijų aljanso chartiją.

Vilniaus universitete vykusiame posėdyje buvo aptartos aljanso veiklos gairės: akademinio bendradarbiavimo tarp trijų Baltijos šalių perspektyvos, bendrų mokslinių tyrimų, informacijos sklaidos galimybės. Sutarta, kad vienas svarbiausių ilgalaikių BAAS tikslų – konkurencingos regioninės Azijos tyrimų infrastruktūros sukūrimas Baltijos šalyse, o norint tai pasiekti reikia glaudaus visų suinteresuotų šalių – universitetų, mokslo politikos formuotojų, tarptautinės profesinės bendruomenės – bendradarbiavimo. Taip pat pritarta idėjai, kad ateityje BAAS konferencijos metu būtų organizuojama ir studentų orientalistų mokslinių pranešimų sekcija. Išrinkta institucija, pirmininkausianti aljansui ateinančius dvejus metus – Tartu universiteto Orientalistikos centras.

Baltijos šalių Azijos studijų aljansas vienija Azijos studijų ir tyrimų centrus Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Latvijos, Tartu ir Talino universitetuose. Aljanso tikslas – tinklaveikos principu plėtoti Azijos tyrimus Baltijos šalyse, didinti jų tarptautinį matomumą, skatinti bendrus tyrimus, pagrįstus bendradarbiavimu tarpusavyje ir su kitų šalių mokslininkais, sukurti konkurencingą regioninę Azijos tyrimų infrastruktūrą. Šių tikslų siekiama plėtojant Azijos studijas, tyrimus ir tinklaveiką, dalijantis ekspertine patirtimi ir ištekliais, koordinuojant mokslinę leidybą, skatinant akademinį mobilumą ir tyrimų sklaidą.

Aljanso įkūrimo proga balandžio 3–4 dienomis VU Orientalistikos centre vyko pirmoji BAAS konferencija. Dešimtyje teminių sekcijų mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Armėnijos, Danijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, JAV, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos pristatė 50 pranešimų. Plenarinius pranešimus konferencijoje skaitė Helsinkio universiteto profesorius, buvęs Talino universiteto rektorius Reinas Raudas ir Rusijos mokslų akademijos Filosofijos instituto profesorė Viktorija Lysenko.

Sekcijų temos atspindėjo Baltijos šalių universitetuose vykdomų Azijos tyrimų įvairovę. Mokslininkai diskutavo apie Kinijos Tang ir Song dinastijų poeziją ir tapybą, budizmo tekstinio paveldo interpretacijas, tradicines Azijos pažinimo sistemas, tapatybės raišką Azijos vizualiojoje kultūroje ir mene, Azijos šalių įvaizdžius ir reprezentacijas Europoje, šiuolaikinės filosofijos problemas iš Rytų Azijos perspektyvos, Azijos tautų literatūros vertimus į lietuvių ir latvių kalbas, tiurkų tautų religinį paveldą Rytų Europoje, politinį islamo diskursą Vidurio Azijoje, pristatė Azijoje atliktus antropologinius lauko tyrimus.

Vilniaus konferencija – tai baigiamasis VU Orientalistikos centro pirmininkavimo BAAS tarybai laikotarpio renginys. Kita BAAS konferencija vyks 2016 m. Tartu universitete.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.