Apvaliojo stalo diskusija su prof. Johnu J. Chernoskiu

3872

Kovo 12 d., antradienį, VDU Lietuvių išeivijos institute (S. Daukanto g. 25) vyko diskusija su prof. Johnu J. Chernoskiu (JAV). Šis renginys – ciklo, skirto organizacijos „Lietuvos Vyčiai“ (angl. Knights of Lithuania) 100-čiui, dalis.

Renginių ciklo organizatoriai – VDU Lietuvių išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka.

JAV lietuvių Romos katalikų jaunimo organizacija „Lietuvos Vyčiai“ įkurta 1913 metų balandžio 27 dieną Lawrence, Masačiusetso valstijoje. Savo tikslu organizacija paskelbė telkti lietuvių jaunimą lietuvybės išlaikymui ir siekti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 1918 m. Lietuvai paskelbus savo Nepriklausomybę, organizavo Lietuvių legioną, įsteigė „kardo fondą“, iš kurio surinktų lėšų Lietuvos kariuomenės vadui gen. Silvestrui Žukauskui padovanojo auksinį kardą. Siuntė aukas Lietuvos šauliams, kareivių globos draugijai, palaikė glaudžius ryšius su pavasarininkų ir ateitininkų organizacijomis. Po Antrojo Pasaulinio karo mažai naujai atvykusiųjų lietuvių tepapildė organizacijos gretas, tad ji palaipsniui transformavosi į dar carinės okupacijos metais iš Lietuvos išvykusiųjų palikuonių organizaciją. Nors daugelis organizacijos narių pastaruoju metu lietuviškai nebekalba, tačiau savo tautinį identitetą bando išlaikyti kultūriniais renginiais, paskaitomis, lietuviškų dainų ir šokių kolektyvais. Organizacija aukomis remia Lietuvių Šv. Kazimiero kolegiją Romoje, leidžia religinę literatūrą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.