Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 30-metis

Mintis atkurti Kaune 1950 m. sovietų uždarytą Vytauto Didžiojo universitetą ir sugrąžinti tarpukariu jam duotą vardą kilo dar iki Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Sąjūdžio atmosferoje gimė siekis gaivinti ir modernizuoti tarpukario VDU idėjinę tradiciją, kuri skatino kurti Universitetą tokį, kuris griautų sovietmečiu susiformavusią aukštojo mokslo institucinę kultūrą, hierarchinį valdymą, bendravimo bei mentaliteto struktūras ir kartu atvertų kelią spartesniam vakarietiškos akademinės kultūros formavimuisi.

1989 m. balandį paskelbtas VDU Atkūrimo aktas buvo pirmas bendras Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių mokslininkų žingsnis, lėmęs ir tolesnį bendradarbiavimą plėtojant universiteto veiklas. 1990 m. gruodį priimtas VDU Statutas įteisino ne tik universiteto autonomiją ir akademinės laisvės principą, mokslo ir studijų vienovę, bet ir Lietuvai tuo metu naujas trijų pakopų studijas. Nuo pat atkūrimo pradžios Universitete itin rūpintasi stipriu užsienio kalbų ugdymu, šios tradicijos gyvos ligi šiol.

VDU tapo pirmąja  aukštąja mokykla Baltijos jūros šalių regione, kurios studijų sistemoje įsitvirtino artes liberales idėjos, atskleidžiančios asmeninę studento laisvę, puoselėjančios atsakomybę ne tik savarankiškai pasirenkant studijų dalykus, bet ir bendraujant studentams bei dėstytojams, rengiant ir įgyvendinant kūrybos ir kritinės minties palaikymo projektus.

Balandžio 24 d. VDU atkūrimo 30-mečio šventė

Balandžio 26 d. iškilmingas Senato posėdis

Prof. dr. Antanas Kulakauskas. Apie VDU atkūrimą ir tapatybę

VDU 30-mečio vėliavų idėja

VDU atkūrimo svarbiausi įvykiai

Timeline

1988

1988 m. liepos 29 d.

Dienraštis „Kauno tiesa“ išspausdino prof. Alfredo Smailio straipsnį „Atkurkime Vytauto Didžiojo universitetą“.

1989

1989 m. kovo 30 d.

Įvyko Atkūrimo Tarybos rinkimai.

1989 m. balandžio 26-28 d.

Tuometiniuose LKP Politinio švietimo (dabar – VDU centriniuose) rūmuose „Aukuro“ surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos „Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas“ baigiamojoje sesijoje buvo paskelbtas VDU Atkūrimo aktas.

1989 m. rugsėjo 1 d.

Iškilmingu posėdžiu Kauno valstybiniame muzikiniame teatre buvo pradėti pirmieji atkurtojo VDU mokslo metai.

1989 m. lapkričio 22-26 d. ir gruodžio 27 d.

Lapkričio 22–26 d. Čikagoje vykusiame VI-ajame pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume ir gruodžio 27 d. Kaune buvo išrinkta aukščiausia Universiteto institucija – Atkuriamasis Senatas, kurį sudarė 48 Lietuvos ir 48 išeivijos mokslininkai, palaikę VDU atkūrimo idėją. Pirmuoju Atkuriamojo Senato pirmininku buvo išrinktas prof. Jurgis Vilemas.

1990

1990 m. gegužės 24 d.

Atkuriamojo Senato nariams balsuojant Kaune ir Čikagoje, buvo išrinktas pirmasis atkurto VDU rektorius – Kalifornijos universiteto Los Andžele (UCLA) informatikos (kompiuterių architektūros) profesorius Algirdas Avižienis.

1990 m. gruodžio 20-21 d.

VDU Atkuriamojo Senato suvažiavime, kuriame dalyvavo ir apie 20 narių iš užsienio, buvo priimtas VDU statutas. VDU studijų koncepcijos pagrindu tapo Harvardo universiteto Artes liberales principai.

Apie VDU atkūrimą – iš pirmų lūpų

VDU atkūrimo akimirkos