LLP / Erasmus Scholarship (in Lithuanian)

Jei esi konkurso būdu atrinktas dalyvauti Erasmus programoje, tu turi galimybę gauti Erasmus stipendiją, kuri skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas, t. y. kelionės bei pragyvenimo išlaidas (pvz.: bendrabučio mokesčius). Erasmus stipendiją sudaro dalis lėšų, skirtų Europos Komisijos, bei dalis nacionalinio biudžeto lėšų. Ši stipendija Erasmus studijoms tam pačiam studentui antrą kartą neskiriama.

VDU studentams Erasmus stipendijos skiriamos:

 • Programos dalykų studijoms – nuo 3 iki 6 mėnesių laikotarpiui (nuo įvadinės / orientacinės savaitės pradžios iki pagrindinės egzaminų sesijos pabaigos);
 • Magistro ir doktorantūros darbams rašyti – 3 mėnesių laikotarpiui.

Erasmus stipendijos apskaičiuojamos atsižvelgus į Europos Komisijos nustatytą pragyvenimo lygį programoje dalyvaujančiose užsienio valstybėse, suskirsčius jas į tris šalių grupes.

Stipendijų dydžiai 2011 / 2012 m. m.

I grupės šalyse – 1900 Lt (550,28 Eur)

 • Airijoje
 • Danijoje
 • Islandijoje
 • Jungtinėje Karalystėje
 • Lichtenšteine
 • Norvegijoje
 • Prancūzijoje
 • Suomijoje
 • Švedijoje
 • Šveicarijoje

II grupės šalyse – 1554 Lt (450,07 Eur)

 • Austrijoje
 • Belgijoje
 • Graikijoje
 • Ispanijoje
 • Italijoje
 • Kipre
 • Maltoje
 • Liuksemburge
 • Nyderlandų Karalystėje
 • Portugalijoje
 • Vokietijoje

III grupės šalyse – 1210 Lt (350,44 Eur)

 • Bulgarijoje
 • Čekijoje
 • Estijoje
 • Kroatijoje
 • Latvijoje
 • Lenkijoje
 • Makedonijoje
 • Rumunijoje
 • Slovakijoje
 • Slovėnijoje
 • Turkijoje
 • Vengrijoje

Stipendijos mokamos kas mėnesį, pasirašius finansinę sutartį (stipendijų skyrimo tvarka).

Studijuodamas pagal Erasmus programą, studentas atleidžiamas nuo visų su studijomis priimančioje institucijoje susijusių mokesčių (studijų registracijos, egzaminų, laboratorijos ar bibliotekos), tačiau netaleidžiami nuo studijų mokesčio VDU. Tam tikras išlaidas tenka padengti pačiam studentui, pvz.: draudimo, studentų sąjungos nario mokesčius, kopijavimo paslaugų, gyvenamojo būsto nuomos mokesčius.

Erasmus stipendija skiriama kaip priedas prie universiteto ar šalies skiriamų stipendijų (t. y. studijų užsienyje metu nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų mokėjimas). Taip pat studentas gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą, jei pageidauja gauti paskolą. Daugiau informacijos apie paskolas pateikiama Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo interneto puslapyje: www.vsf.lt.